Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » Cachování obsahu

Cachování obsahu


nahoru

Cachování obsahu

Na našich webserverech je standardně nastaveno cachování statického obsahu. Díky němu mohou být při opakovaných návštěvách stránky načítány rychleji a je také snížena jejich provozní náročnost díky úspoře přenosů dat. Cachování se řídí příslušnými HTTP hlavičkami zasílanými webserverem, ty jsou různé pro jednotlivé MIME typy dokumentů. Výchozí doby jsou následující (na některých serverech se mohou mírně lišit):

ExpiresDefault "access plus 30 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 1 weeks"
ExpiresByType text/html "access plus 120 minutes"
ExpiresByType text/rtf "access plus 48 hours"
ExpiresByType text/plain "access plus 48 hours"
ExpiresByType image/gif "access plus 2 weeks"
ExpiresByType image/bmp "access plus 2 weeks"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2 weeks"
ExpiresByType image/png "access plus 2 weeks"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2 weeks"
ExpiresByType audio/x-wav "access plus 2 weeks"
ExpiresByType audio/mpeg "access plus 2 weeks"
ExpiresByType video/mpeg "access plus 2 weeks"
ExpiresByType video/quicktime "access plus 2 weeks"
ExpiresByType video/x-msvideo "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/zip "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/x-tar "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/msword "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/pdf "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/ogg "access plus 2 weeks"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 120 minutes"

Příslušné nastavení je možné individuálně změnit, jsou celkem tři možnosti:


nahoru

Nastavení v souboru .htaccess

Pokud na příslušné (sub)doméně používáte ke konfiguraci webserveru soubor .htaccess, můžete změnit dobu cachování přidáním příslušné direktivy do něj. Následuje příklad direktivy pro úplné vypnutí cachování pro MIME typ text/html:

ExpiresActive On
ExpiresByType text/html M0

Bližší informace a další možnosti nastavení zjistíte například v dokumentaci modulu mod_expires webserveru Apache.


nahoru

Nastavení v PHP skriptu

Hlavičky týkající se cachování obsahu, které webserver uživateli zasílá, můžete ovlivňovat i z Vašich PHP skriptů. K zasílání hlaviček slouží PHP funkce header(). Jako příklad následuje fragment PHP kódu, který by umístěný na začátku PHP skriptu vypisujícím například nějaký HTML kód, zajistil, že daný obsah nebude cachován.

<?php
 header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
 header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // datum v minulosti
?>

nahoru

Nastavení v konfiguraci domény

Změnu doby cachování jednotlivých MIME typů můžeme provést i přímo v konfiguraci vybrané domény či subdomény (pokud nepoužíváte nastavení v souboru .htaccess). V tomto případě nám napište autorizovaný požadavek (z klientské sekce, z formuláře v části Zákaznická podpora) a do něj uveďte, pro jakou doménu chcete změnu provést a jak a pro jaké MIME typy máme nastavení změnit. Administrátor pak požadované úpravy provede a bude Vás informovat.


nahoru

Zpět na přehled nápovědy


Zákaznická podpora je nyní off-line