Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » CRON

CRON


nahoru

Skripty v cronu

Cron slouží pro automatické pravidelné spouštění PHP skriptů. Skript umístěte do příslusného adresáře v kořeni prostoru Vaší domény podle požadovaného času spouštění a nastavte mu potřebná práva.

Je-li v jednom cronovém adresáři více skriptů, jsou spouštěny postupně podle abecedy. Na webserverech s PHP 5.6 a PHP 7 jsou implementovány automatické zámky, které zabrání opakovanému spuštění skriptů v případě, že jejich předchozí instance ještě běží (využívá se k tomu automaticky vytvořený soubor .tl.php.lock). Na starších servech doporučujeme obdobnou funkcionalitu zahrnout přímo do uživatelských skriptů.

Cron spouští skripty mimo webserver, pokud potřebujete v cronu volat nějaký skript na webu (resp. určité URL), postupujte podle nápovědy volání skriptu na webu.


nahoru

Časy spouštění

Standardně jsou vytvořeny adresáře pro spouštění skriptů v periodách 2 hodiny, den, týden a měsíc. Kromě těchto čtyřech základních si uživatelé mohou vytvořit i další adresářové crony s libovolnými časy spouštění (tato funkcionalita není dostupná na starých webserverech sdíleného hostingu s PHP 5.3 a starším, a na starých vyhrazených serverech). Správa se provádí v klientské sekci, ve správě příslušné domény v části Cron. Zde je možné cronové adresáře vytvářet, měnit čas jejich spouštění, i je mazat. Při vytvoření nového cronu jsou k dispozici předem připravená, často používaná, nastavení, i formulář pro kompletní zadání zkušeným uživatelem.

Na sdíleném hostingu je omezen počet dodatečných adresářových cronů na 5, minimální perioda spouštění je zde 15 minut. Na vyhrazených hostingových službách (tzn. virtuálních a dedikovaných serverech) žádné omezení není - tzn. cronů je možné vytvořit libovolný počet, minimální perioda spouštění je 1 minuta.

Při nastavení časů spouštění cronů dbejte na to, aby se více cronů nespouštělo ve stejný čas. Zajistíte tím lepší rozložení zátěže na serveru a tím i rychlejší vykonání skriptů (nejen těch v cronu).


nahoru

Nastavení práv spouštěných skriptů

Aby byly PHP skripty umístěné v příslušném CRON adresáři pravidelně spouštěny, je potřeba jim přiřadit minimálně práva čtení a spouštění vlastníkem, tj. r-x------, zapsáno v osmičkové soustavě 500. Obvyklé je nastavení práv u takovýchto skriptů na hodnotu 700, tedy rwx------. Nastavení práv daného souboru upravíte svým SFTP/FTP klientem.


nahoru

Cesta k ostatním skriptům

Jestliže z Vašich pravidelně spouštěných skriptů potřebujete pracovat s jinými soubory, umístěnými v adresářích Vaší domény, zadávejte cestu relativně ke kořenovému adresáři prostoru domény, nikoliv k adresáři CRON, ve kterém je spouštěný skript. Pracovním adresářem skriptů spouštěných z cronu je kořenový adresář uživatelského prostoru domény.

Příklad:
Máte napsaný skript promaz.php, který se bude pravidelně každý den připojovat na databázi MySQL, je tedy v adresáři CRON.den. Přihlašovací údaje k databázi máte uložené zvlášť, v souboru db.php, který je společně s promaz.php v adresáři CRON.den, ale není spustitelný (viz nastavení práv výše).
Skript promaz.php pak bude obsahovat:

<?php
  require_once('CRON.den/db.php');
?>

nahoru

Volání skriptu na webu

CRON funguje nezávisle na webserveru. Výhodou tohoto řešení je, že fungování webserveru (např. reload při změně konfigurace) nezasahuje do běžících cronových skriptů, a také třeba fakt, že cronové skripty nevyčerpávají PHP procesy. Nicméně pravidelné volání nějakého skriptu na webu je možné. Jsou dvě možnosti, jak je zajistit:

Cron wrapper

První možnosti je využití níže uvedeného cronového skriptu (nebo nějaké jeho obměny), který zajistí vykonání požadavku mimo webserver, ale nastaví prostředí tak, jakoby požadavek byl přes webserver vykonán (tzn. stejně jako byste cílové URL zadali do prohlížeče). V cílovém skriptu tak například nemusí být řešen odlišný pracovní adresář cronu. Kod zkopírujte do souboru a upravte údaje v horní části. Níže uvedená vzorová konfigurace slouží pro vykonání požadavku http://example.com/cron.php nebo též http://www.example.com/cron.php (kód je pro obě tyto varianty stejný).

<?php

 // Request configuration, please fill these
 $config = array(
  'base_domain' => 'example.com', // webhosting domain
  'request_domain' => 'example.com', // domain or subdomain name - directory name on webserver
  'request_scheme' => 'http', // request protocol - http or https
  'script_name' => '/cron.php', // existing target script name (no rewrite or redirect!), including path (when in subdirectory)
  'query_string' => '', // request variables
 );

 // Request execution, nothing needs to be changed down here
 $_SERVER['SCRIPT_NAME'] = $config['script_name'];
 $_SERVER['REQUEST_URI'] = $config['query_string'] != '' ? $config['script_name'].'?'.$config['query_string'] : $config['script_name'];
 $_SERVER['QUERY_STRING'] = $config['query_string'];
 $_SERVER['REQUEST_METHOD'] = 'GET';
 $_SERVER['REMOTE_PORT'] = 10000;
 $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] = '/home/www/'.$config['base_domain'].'/www/'.$config['request_domain'].$config['script_name'];
 $_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT'] = '/home/www/'.$config['base_domain'].'/www/'.$config['request_domain'].'/';
 $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] = $_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT'];
 $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';
 $_SERVER['SERVER_ADDR'] = '127.0.0.1';
 $_SERVER['SERVER_NAME'] = $config['request_domain'];
 $_SERVER['HTTP_HOST'] = $config['request_domain'];
 $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] = 'Apache/2.4.10 (Debian)';
 $_SERVER['PHP_SELF'] = $config['script_name'];
 $_SERVER['REQUEST_SCHEME'] = $config['request_scheme'];

 foreach (explode('&', $config['query_string']) as $query_item) {
  list($key, $value) = explode('=', $query_item);
  $_GET[$key] = $value;
 }

 chdir(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']));
 require $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
?>

Druhý příklad (už jen) konfigurace je pro vykonání požadavku https://my.example.com/cron/cron1.php?task=run&id=5:

$config = array(
 'base_domain' => 'example.com', // webhosting domain
 'request_domain' => 'my.example.com', // domain or subdomain name - directory name on webserver
 'request_scheme' => 'https', // request protocol - http or https
 'script_name' => '/cron/cron1.php', // existing target script name (no rewrite or redirect!), including path (when in subdirectory)
 'query_string' => 'task=run&id=5', // request variables
);

Volání přes webserver

V cronovém skriptu je samozřejmě možné iniciovat i zavolání přímo přes webserver, využijete je například když chcete volat skript na nějaké jiné doméně. Využít k tomu je možné třeba PHP funkci file_get_contents, nebo funkce PHP rozšíření cURL. Následuje jednoduchý příklad skriptu do cronu pro zavolání skriptu na adrese http://www.example.com/cron.php.

<?php file_get_contents('http://www.example.com/cron.php'); ?>
nahoru

Zpět na přehled nápovědy

Další domény za akční ceny

Ocenění Českého hostingu - Nejlepší webhosting PHP + MySQL a Webhosting roku Twitter Českého hostingu

Potřebujete poradit?
Jsme online