Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » Nastavení PHP

Nastavení PHP


nahoru

Hlavní rozdíly v nastavení jednotlivých řad PHP

Výchozí konfigurace PHP na serverech s PHP 4, PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 a PHP 7.0 se v některých zásadních nastaveních liší, následuje přehledová tabulka. Kompletní nastavení PHP na své doméně zjistíte z výpisu funkce phpinfo(). Podrobnější výtah z konfigurace PHP je uveden níže.

Nastavení PHP 5.4, 5.5, 5.6 a 7.0 PHP 5.3 PHP 5.2 PHP 4
safe_mode - Off * On Off *
memory_limit 64M* (možno navýšit až na 256M) 64M* (možno navýšit až na 128M) staré 32bit servery 32M; 64bit servery 48M* (možno navýšit až na 128M) 32M
register_globals - Off * Off * On *
magic_quotes_gpc - Off * Off * On *
session.auto_start Off * Off * Off * On *
display_errors Off * Off * Off * Off *
log_errors Off * Off * Off (možno změnit na 64bitových serverech) Off
rozšíření pro práci s MySQL mysql, mysqli, pdo_mysql mysql, mysqli, pdo_mysql mysql, mysqli, pdo_mysql mysql

* hodnoty označené hvězdičkou si můžete změnit v klientské sekci

Systém na serverech s PHP 5.2 je postaven tak, že zapnutý safe_mode nebrání běžné práci. PHP je (na serverech s PHP 5 a vyšším) interpretováno přes FastCGI a pomocí suEXEC je spouštěno pod systémovým uživatelem dané domény, který je zároveň i vlastníkem souborů na serveru.

Další důležité informace o práci se soubory na serveru najdete na stránce Práce se soubory a adresáři na serveru, užitečné informace týkající se PHP skriptů na stránkách PHP skripty a Tipy k PHP aplikacím.

Vzhledem k tomu, že vývoj starších řad PHP již byl ukončen, doporučujeme přechod na novější verze. Bližší informace o postupu změny najdete v článku Změna používané řady PHP/MySQL.
Starší řady budeme nadále podporovat, nicméně v nich již nebude docházet k opravám možných chyb a rozšiřování funkcionality. Proto se může stát, že na těchto řadách nebudou korektně fungovat novější uživatelské aplikace (například nové verze oblíbených open source aplikací) či některé funkce (např. připojení na šifrované vzdálené zdroje). Novější servery jsou také výkonnější.


nahoru

Výtah z konfigurace PHP

V následující tabulce je uveden přehled některých výchozích nastavení PHP. Vybraná nastavení můžete pro příslušnou (sub)doménu změnit v klientské sekci (ve správě domény v části Webserver). Ostatní nastavení můžeme změnit na požádání, pokud požadované nastavení nekoliduje s naší politikou bezpečnosti a provozu aplikací a serverů.

Nastavení PHP 5.6, 7.0 PHP 5.5 PHP 5.4 PHP 5.3 PHP 5.2 PHP 4
Server API CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI Apache 2.0 Handler
Maximální počet souběžných PHP procesů jednoho uživatele 8 8 8 7 7 -
allow_call_time_pass_reference off off off off off off
allow_url_fopen on on on on on on
allow_url_include off off off off off -
arg_separator.input & & & & & &
arg_separator.output & & & & & &
asp_tags off off off off off off
default_socket_timeout 60 60 60 60 60 60
disable_functions set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, socket_select, socket_strerror, stream_select
display_errors off off off off off off
enable_dl off off off off off off
file_uploads on on on on on on
gpc_order / variables_order GPCS GPCS GPCS GPCS GPCS GPC
implicit_flush off off off off off off
magic_quotes_gpc - - - off off on
magic_quotes_runtime - - - off off off
magic_quotes_sybase - - - off off off
max_execution_time 30 30 30 30 30 30
max_input_time 60 60 60 60 60 60
memory_limit 64M 64M 64M 64M staré 32bit servery 32M; 64bit servery 48M 32M
open_basedir /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména
output_buffering 4096 4096 4096 4096 4096 4096
post_max_size 40M 40M 40M 40M 32M 32M
register_argc_argv off off off off off off
register_globals - - - off off on
register_long_arrays off off off off off -
safe_mode - - - off on off
session.auto_start off off off off off on
session.cache_expire 180 180 180 180 180 180
session.cookie_lifetime 0 0 0 0 0 0
session.cookie_path / / / / / /
session.entropy_length 16 16 16 16 16 16
session.gc_divisor 1000 1000 1000 1000 4000 4000
session.gc_maxlifetime 1440 1440 1440 1440 1440 1440
session.gc_probability 1 1 1 1 1 1
session.name PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID
session.save_handler files files files files files files
session.save_path /tmp /tmp /tmp /tmp /tmp /tmp
session.use_cookies on on on on on on
session.use_only_cookies off off off off off off
session.use_trans_sid off off off off off off
short_open_tag on on on on on on
upload_max_filesize 32M 32M 32M 32M 30M 30M
upload_tmp_dir /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp
url_rewriter.tags a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry
instalovaná rozšíření bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci (od PHP 7.0 jen IONCube Loader, Zend Guard Loader již není k dispozici).
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, exif, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mime_magic, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, Reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dba, domxml, exif, ftp, gd, gettext, gmp, iconv, imap, mbstring, mcrypt, mhash, mime_magic, mysql, openssl, overload, pcre, pgsql, posix, session, shmop, sockets, sqlite, tokenizer, wddx, xml, yp, zlib, Zend Optimizer

nahoru

Zpět na přehled nápovědy

Další domény za akční ceny

Ocenění Českého hostingu - Nejlepší webhosting PHP + MySQL a Webhosting roku Twitter Českého hostingu

Zákaznická podpora je nyní off-line