Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » Práce se soubory a adresáři na serveru

Práce se soubory a adresáři na serveru


nahoru

Struktura adresářů

Prostor každé domény obsahuje následující adresáře:

  • adresáře pro jednotlivé prezentace - se jmenují stejně jako příslušné (sub)domény (bude to například adresář www.example.com (servery s PHP 4), example.com (servery s PHP 5 a vyšším) či my.example.com). Tyto adresáře se zakládají a ruší v klientské sekci
  • adresář data - slouží pro umístění uživatelských souborů, které nemají být přístupné z webu
  • adresář pristupy - sem jsou ukládány přístupové logy (pokud máte ukládání nastaveno v klientské sekci), logy jsou zde uchovávány tři dny
  • adresáře pro CRON - do těchto adresářů se umisťují skripty, které mají být spouštěny pravidelně, adresář je pojmenován dle četnosti spouštění
  • adresář .ssh - slouží pro umístění souboru s SSH klíči - je vytvořen automaticky, je-li příslušná funkce povolena
  • adresář backups - je vytvořen automaticky při připojení zálohy dat, při odpojení zálohy je automaticky smazán
  • systémové adresáře - dev, etc, lib (případně lib64) a usr jsou systémové adresáře pro SFTP/SCP, není třeba s nimi jakkoliv manipulovat

nahoru

Úvodní soubory webové prezentace

Prezentace je načtena ze souboru s názvem index. Ten může mít různou příponu podle jeho typu. Následuje výpis povolených názvů v pořadí podle priority. Jména souborů musí být malými písmeny.

Servery s PHP 5 a vyšším

index.html, index.wml, index.php, index.shtml, index.htm, index.phtml

Servery s PHP 4

index.html, index.wml, index.php, index.php3, index.php4, index.html.var, index.shtml, index.htm, index.phtml

Pokud není žádný z uvedených úvodních souborů nalezen, vrátí server chybovou stránku 403 (Forbidden - zakázáno).


nahoru

Systém souborů

Na našich serverech používáme systémy souborů unixových systémů. V nich jsou rozlišována velká a malá písmena v názvech souborů (narozdíl třeba od souborových systémů používaných operačními systémy z rodiny Microsoft Windows). Takže například Stranka.html a stranka.html jsou dva různé soubory.

Ve jménech souborů doporučujeme používat pouze znaky anglické abecedy, číslice a znaky tečky, pomlčky a podtržítka. Předejdete tak možným problémům při práci se soubory.


nahoru

Přístupová práva a vlastníci souborů

Systém přístupových práv a vlastníků souborů se na našich serverech s PHP 4 a PHP 5+ liší.

Servery s PHP 5 a vyšším

PHP je zde přes FastCGI a suEXEC spouštěno pod systémovým uživatelem, který je zároveň i vlastníkem souborů (a adresářů) nahraných na server pomocí SFTP/SCP (nebo FTP). Tento uživatel má vytvořenu vlastní skupinu, ve které je i systémový uživatel, pod kterým je spuštěn webserver. Případnou změnu práv souborů nahraných pomocí SFTP/SCP (či FTP) i vytvořených pomocí PHP je možné provést libovolně - tedy pomocí SFTP/SCP (či FTP) i PHP. Výchozí nastavení práv pro adresáře je 750 (čtení + zápis + spouštění vlastníkem, čtení + spouštění skupinou), pro soubory 640 (čtení + zápis vlastníkem, čtení skupinou). Pro zápis do adresáře či souboru pomocí PHP skriptu není třeba oprávnění nijak měnit.

Servery s PHP 4

Na starých serverech s PHP 4 běží PHP jako modul webserveru, vlastník souborů (a adresářů) vytvořených pomocí PHP je jiný, než vlastník souborů nahraných na server pomocí SFTP/SCP (nebo FTP). Tito vlastníci zároveň nejsou ve stejné skupině. Případnou změnu práv souborů nahraných pomocí SFTP/SCP (nebo FTP) je třeba provést pomocí SFTP/SCP (nebo FTP), změnu práv souborů vytvořených pomocí PHP je třeba provést pomocí PHP. Výchozí nastavení práv pro adresáře je 705 (čtení + zápis + spouštění vlastníkem, čtení + spouštění ostatními), pro soubory 604 (čtení + zápis vlastníkem, čtení ostatními). Chcete-li umožnit zápis pomocí PHP skriptu, nastavte adresáři práva 707 (čtení + zápis + spouštění vlastníkem i ostatními), souboru 606 (čtení + zápis vlastníkem i ostatními).

Pro zajištění správného fungování Vašich aplikací a bezpečnosti Vašich dat nedoporučujeme oprávnění nastavovat jinak, než uvádíme!

Význam číselného označení práv

První číslice udává práva vlastníka, druhá práva uživatelů ze stejné skupiny, ve které je vlastník, třetí pak práva všech ostatních uživatelů.

0 - žádná práva
1 - právo spouštění (u adresáře vylistování)
2 - právo zápisu
3 - právo spouštění a zápisu (u adresáře vylistování a zápisu)
4 - právo čtení
5 - právo spouštění a čtení (u adresáře vylistování a čtení)
6 - právo čtení a zápisu
7 - právo spouštění, čtení a zápisu (u adresáře vylistování, čtení a zápisu)


nahoru

Zpět na přehled nápovědy

Další domény za akční ceny

Ocenění Českého hostingu - Nejlepší webhosting PHP + MySQL a Webhosting roku Twitter Českého hostingu

Potřebujete poradit?
Jsme online