Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » WordPress (redakční systém)

WordPress (redakční systém)


nahoru

WordPress

WordPress je open source redakční systém, vytvořený v PHP a využívající databázi MySQL/MariaDB. Domovská stránka české verze projektu je na adrese https://cs.wordpress.org/. Mezi našimi uživateli se jedná o bezkonkurenčně nejpopulárnější aplikaci.


nahoru

Instalace

WordPress nejsnadněji nainstalujeme pomocí naší funkce instalace aplikace na jedno kliknutí. Tato automatická instalace již v sobě obsahuje základní pluginy pro lepší zabezpečení.


nahoru

WP Cron

Ke spouštění různých pravidelných údržbových úloh (aktualizace, odložené publikace článků apod.) používá WordPress vlastní mechanismus WP-Cron. Celou funkčnost zajišťuje skript wp-cron.php, který se ve výchozím nastavení spouští při každé návštěvě dané prezentace. Po spuštění skript zkontroluje, zda je čas vykonat některou z naplánovaných úloh, a případně ji rovnou spustí.

Toto řešení má ale zásadní nevýhody. Při velkém množství požadavků ze strany návštěvníků webu (včetně robotů) je tento skript s nezanedbatelnou spotřebou výpočetních prostředků spouštěn zbytečně často. Navíc je volán externím požadavkem na webserver, který obsadí další PHP proces, jejichž maximální počet je pro každou doménu omezený. Obojí pak může mít významný negativní vliv na odezvu dané aplikace, a také na zátěž serveru. Naopak při malé návštěvnosti stránek se může stát, že některé naplánované úlohy se dostatečně často nespustí.

Z těchto důvodů doporučujeme výchozí způsob spouštění WP-Cronu vypnout a pravidelné spouštění skriptu zařídit systémovým cronem. Lze k tomu využít jak webcron, tak cron wrapper umístěný do vhodného adresáře adresářového cronu. V rámci funkce instalace na jedno kliknutí nastavujeme automaticky webcron s periodou spouštění 6 hodin.

Vypnutí výchozího způsobu spouštění zajistíte vložením následujícího řádku do souboru wp-config.php těsně nad řádek s komentářem That's all, stop editing! :
define('DISABLE_WP_CRON', true);

Následně si v klientské sekci ve správě příslušné domény v záložce Cron nastavíte spouštění skriptu wp-cron.php systémovým cronem. Následuje příklad nastavení pomocí webcronu se spouštěním každou hodinu ve 37. minutu:

  1. Přejděte na formulář pro přidání nového webcronu (tlačítko Přidat webcron).
  2. Do pole URL zadejte adresu http://example.com/wp-cron.php?doing_wp_cron, kde example.com je jméno příslušné (sub)domény, na níž máte WordPress umístěn.
  3. Do pole minuta zadejte číslo 37, do ostatních čtyřech polí pro nastavení periody spouštění zadejte znak * (hvězdička). Formulář odešlete.

Periodu spouštění si nastavte podle Vašich potřeb s ohledem na množství a náročnost prováděných pravidelných operací. Pokud jich Vaše aplikace nepotřebuje provádět mnoho, postačí cron spouštět po několika hodinách. Při intenzivnějším používání to může být třeba 30 minut.


nahoru

WP-CLI

WP-CLI je nástroj pro správu WordPressu z příkazové řádky. Umožňuje například aktualizovat aplikaci a pluginy, spravovat multisite stránky, ovládat cache atd. (kompletní dokumentace příkazů). To vše bez nutnosti přihlašování do webové administrace.

Instalace

WP-CLI je dodáván jako hotový PHP archiv. Pro jeho používání stačí stáhnout soubor wp‑cli.phar, a ten umístit na webserver do adresáře příslušné aplikace (ke stažení souboru rovnou na server je možné využít shellovský příkaz wget).

Používání

WP-CLI je možné používat v omezeném shellu pomocí příkazu php. Následuje několik příkladů zadání různých příkazů:

php wp-cli.phar -- core version - zobrazení verze WordPressu

php wp-cli.phar -- core update - aktualizace jádra WordPressu

php wp-cli.phar -- plugin list - zobrazení seznamu pluginů

php wp-cli.phar -- help core - zobrazení nápovědy pro příkaz core


nahoru

Zpět na přehled nápovědy


Zákaznická podpora je nyní off-line