Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Odstávky a výpadky » 2007

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

RSS pro odstávky a výpadky.

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.

  • odstávka – plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware)
  • výpadek – vyřazení služby z důvodu závady

Odstávky a výpadky v roce: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

5. 12. 2007 | Výpadek serveru Holly

Dnes ráno od 4:50 do 5:45 byl mimo provoz server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Byl nutný zásah v serverovně.

27. 11. 2007 | Krátká odstávka webserveru Abel

Dnes v noci bude restartován webový server Abel, důvodem je problém se síťovou kartou. Délka odstávky by neměla překročit 5 minut.

27. 11. 2007 | Odstávka konektivity

29.11.2007 mezi 2:00 a 4:00 bude náš poskytovatel serverhousingu provádět úpravy ve své síti. Z toho důvodu bude někdy v této době přerušeno spojení našich serverů do Internetu. Tato odstávka by neměla být delší než 5 minut.

22. 10. 2007 | Krátká odstávka webserveru Archie

Dnes v noci bude na serveru Archie odstaven webserver, provoz ostatních služeb na tomto serveru nebude přerušen. Délka odstávky by neměla překročit 5 minut, důvodem je úprava konfigurace.
Další krátká odstávka bude provedena v noci z 29. na 30.10.

15. 10. 2007 | Odstávky webserverů

Dnes v noci budou postupně provedeny odstávky všech webserverů, důvodem je úprava konfigurace. Délka jednotlivých odstávek by neměla překročit jednu minutu, ostatní služby běžící na daných serverech (FTP, SFTP/SCP, cron...) nebudou odstávkou dotčeny. Součástí změny bude drobná úprava formátu přístupových logů, v souvislosti s ní dojde k odstávce počítání statistik. Statistiky budou postupně doplněny.

25. 9. 2007 | Odstávka příjímacího SMTP serveru a serveru Abel

Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven primární příjímací SMTP server (pro všechny politiky) a dále na cca 1 hodinu webserver Abel. Důvodem je výměna a posílení hardware.
SMTP server byl mimo provoz přibližně od 0:00 do 0:08, Abel od 23:58 do 1:03.

14. 9. 2007 | Odstávka přijímacích SMTP serverů a webserveru Archie

Dnes v noci budou na cca 10 minut odstaveny SMTP servery pro příjem pošty a na cca 1 minutu webserver Archie (PHP5).

11. 9. 2007 | Servisní odstávky serverů

Dnes v noci budou provedeny servisní odstávky webserverů Archie (asi na 20 minut) a Abel (asi 10 minut) a všech čtyřech primárních přijímacích SMTP serverů (asi 15 minut). Pošta směřující na přijímací SMTP servery v době odstávky bude přijata sekundárními přijímacími SMTP servery a doručena později.
Abel byl mimo provoz přibližně v čase 0:20 - 0:34, Archie 1:15 - 1:35 a SMTP servery 1:40 - 1:45.

22. 8. 2007 | Odstávka webserverů Archie a Kryton

Dnes v noci budou odstaveny webservery Archie a Kryton. Každý ze serverů bude mimo provoz cca 20 minut.
Kryton byl mimo provoz od 0:34 do 0:46, Archie v časech 0:49 - 0:51 a 1:07 - 1:18.

12. 8. 2007 | Odstávka serveru Abel

Dnes v noci bude na cca 15 minut odstaven webserver Abel (PHP 4).
Odstávka byla přesunuta na noc z 13.8. na 14.8. Server byl mimo provoz od 0:27 do 0:38.

6. 8. 2007 | Servisní odstávky serverů

Dnes v noci budou provedeny servisní odstávky webserverů Kryton, Abel a Archie a serveru Rampa (smtp.cesky-hosting.cz). Proběhne upgrade systémů (Kryton, Archie, Rampa) a výměna chybného disku (Abel). Předpokládaná doba odstávek je 10 minut u serveru Archie a 20 minut u zbývajících třech.
Archie byl mimo provoz přibližně od 0:25 do 0:37, Rampa 0:42 - 0:48, Abel 0:50 - 0:59 a pak 1:15 - 1:19. Odstávka Krytona byla odložena.

26. 7. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz), bude proveden upgrade systému. Předpokládaná doba odstávky je 30 minut.
Služby byly mimo provoz přibližně v časech 1:35 - 1:45 a 3:05 - 3:15.

22. 7. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Proběhne výměna vadného disku.
Při výměně bohužel došlo k neočekávaným problémům, server byl mimo provoz cca od 3:30 do 7:00.

9. 7. 2007 | Odstávka webserverů Archie a Kochanski

Dnes v noci bude na cca 3 minuty odstaven webserver Archie (PHP 5) kvůli updatu operačního systému a dále na cca 5 minut webserver Kochanski (PHP 4) kvůli výměně vadného disku.
Server Kochanski byl mimo provoz od 23:58 do 0:02, server Archie od 0:08 do 0:15.

18. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP a webserveru Archie

Dnes v noci bude odstaven hlavní poštovní server pro POP3/IMAP a webserver Archie (PHP 5). Doba odstávky každého ze serverů by neměla přesáhnout 5 minut. Důvodem je upgrade operačního systému.
Poštovní server byl mimo provoz cca od 0:05 do 0:25, webserver od 0:36 do 0:42.

11. 6. 2007 | Výpadek serveru Kochanski

Dnes v 15:55 došlo k výpadku serveru Kochanski. Problém řešíme, je třeba zásah v serverovně.
Stroj byl vrácen do provozu asi v 16:05. Několik desítek minut ještě budou probíhat obnovy diskových polí, což se může negativně projevit na odezvě serveru.

7. 6. 2007 | Výpadek webserveru Archie

Dnes ve 20:34 došlo k problému s webserverem na stroji Archie. Příčinou byla chyba software. Webserver byl vrácen do provozu asi ve 20:47.

7. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude odstaven POP3/IMAP server. Bude dokončena změna konfigurace systému - změna typu diskového pole. Předpokládaná doba odstávky je 2-3 hodiny.
Předpokládaná doba odstávky se protáhla, server byl mimo provoz od 23:55 do 3:20. Bohužel se nepodařilo provést všechny potřebné úpravy, v noci z 8.6. na 9.6. proto bude provedena ještě jedna podobná odstávka. Služby byly mimo provoz cca od půlnoci do 2:45, plánované změny byly provedeny.

4. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude na cca 20 minut odstaven poštovní server pro POP3 a IMAP. Důvodem je změna konfigurace operačního systému.
Služby byly mimo provoz přibližně od 23:50 do 0:05.

23. 5. 2007 | Přesun POP3/IMAP

Dnes v noci bude proveden přesun hlavního poštovního serveru (POP3 a IMAP) na novou platformu. Stroj bude odstaven o půlnoci, předpokládaná doba odstávky je 3 hodiny. Budou přeneseny všechny schránky uživatelů a jejich konfigurace.
Server byl mimo provoz přibližně od 0:45 do 2:45.

22. 5. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude odstaven hlavní poštovní server (POP3/IMAP), stroj bude prenesen na jiný hardware. Předpokládaná doba odstávky je 30 minut. Hardwarová chyba je zřejmě příčinou včerejších problémů, systém je i nyní nestabilní a je možné, že jej bude přes den nutné restartovat (což způsobí výpadek asi na 3 minuty).
11:18: Vývoj z posledních minut bohužel ukázal, že výměnu je nutné provést již nyní. Administrátoři jsou na cestě do serverovny.
12:55: Bohužel jsme narazili na další problémy, na řešení stále pracujeme. Server stále může být chvílemi nedostupný.
16:20: Z technických důvodů byl dočasně odstaven webmail, poštovními klienty je pošta dostupná. V uplynulých hodinách bylo třeba server restartovat cca po 30-40 minutách provozu.
20:30: Webmail byl vrácen zpět do provozu. Přibližně od 17:30 se výše zmiňované problémy neobjevily, přesto pracujeme na finálním řešení - přesunu celého stroje na nový hardware a jiný operační systém a architekturu. Taková změna je velmi náročná a zřejmě ji nebude možné stihnout během dnešní noci. Přes den ji provádět nechceme - znamená to úplné odstavení serveru na několik hodin.

21. 5. 2007 | Výpadek POP3 a IMAP

Dnes ve 14:00 došlo k výpadku hlavního poštovního serveru (POP3 a IMAP), problém řešíme.
14:20: bylo potřeba zásahu v serverovně, stroj byl restartován a nyní probíhá kontrola souborového systému. Server byl vrácen do provozu cca ve 14:50, nyní ještě bude probíhat obnova diskového pole, což se může projevit zhoršenou odezvou služeb v několika nísledujících hodinách a zpožděním doručení nových zpráv do schránek.

18. 5. 2007 | Odstávka serveru Archie

Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Archie (PHP5) z důvodu aktualizace software.

17. 5. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Bude provedena výměna chybného disku.
Server byl odstaven od 0:06 do 0:09.

4. 5. 2007 | Stěhování serverů

Dnes v noci proběhne avizovaný přesun hlavních hostingových technologií do nové serverovny. Přibližně ve 20:00 bude odstavena klientská sekce, samotné stěhování začně někdy po půlnoci. Servery budou po přesunu vraceny do provozu postupně, přesun posledních bude dokončen někdy v ranních hodinách.
První servery byly odstaveny kolem 0:45, poslední byl vrácen do provozu krátce po 6:00. Doba odstávek jednotlivých strojů většinou nepřesáhla 60 minut. V sobotu mezi 18:00 a 18:25 byla provedena optimalizace konfigurace sítě, změny v nastavení mohly způsobit několikasekundové výpadky spojení.

18. 4. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude odstaven server Kryton, bude provedena výměna disků. Předpokládaná doba odstávky je 30 - 60 minut, nejprve bude vypnuto FTP, SFTP/SCP a klientská sekce a po synchronizaci dat celý server (tato úplná odstávka, během které budou vyměněny disky s daty, by měla trvat jen několik minut).
FTP, SFTP/SCP a klientská sekce byly vypnuty od 01:00, server byl poté úplně odstaven od 02:35 do 02:39. Při přesunu dat bohužel došlo u některých souborů nahraných přes PHP ke změně systémového vlastníka, pokud na své doméně narazíte na tento problém, obraťte se na zákaznickou podporu.

3. 4. 2007 | Odstávka POP3, IMAP, SMTP a MySQL 5

Dnes v noci budou postupně odstaveny poštovní servery pro POP3 a IMAP (na cca 15 minut) a SMTP (na cca 15 minut) a dále databázový server s MySQL 5 (na cca 2 minuty). Odstávka začne v 0:00.

28. 3. 2007 | Odstávka POP3, IMAP

Zítra v noci (tedy z 29. na 30.3.) bude odstaven hlavní poštovní server (POP3 a IMAP). Bude provedena výměna vadného disku. Kvůli vadnému disku může být v průběhu dne zhoršena odezva serveru a může docházet ke zpozděním při ukládání zpráv do schránek.
Odstávka byla odložena, o novém termínu budeme informovat.

22. 3. 2007 | Odstávka serverů

Dnes v noci bude provedena odstávka databázového serveru MySQL 5 a webserveru Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Oba stroje budou presunuty na nový hardware, MySQL 5 navíc na jiný operační systém, což umožní používat InnoDB. Předpokládaná délka odstávek každého stroje je 30 - 60 minut.
Holly byl odstaven přibližně od 1:00 do 2:00, MySQL 5 pak od 3:00 do 4:00.
Před 9:00 byla databáze dvakrát asi na 3 minuty odstavena, bohužel se zřejmě projevila nějaká chyba v nové verzi MySQL.

20. 3. 2007 | Odstávky serverů

Dnes v noci budou odstaveny servery Dibbley a Archie. U prvního by neměla délka odstávky překročit 5 minut, u druhého bude odstávka delší (cca 20 minut) - proběhne výměna vadného disku.
Server Archie byl odstaven v době 01:02 - 01:05, server Dibbley byl odstaven v době 01:16 - 01:20

14. 3. 2007 | Výpadek MySQL 5 pro server Dibbley

Dnes kolem 14:00 došlo na několik minut k problému s připojením webserveru Dibbley k databázi MySQL 5.

13. 3. 2007 | Odstávka SMTP serveru

Dnes kolem 23:30 bude na cca 20 minut odstaven SMTP server pro odesílání pošty z důvodu přechodu na nový operační systém.

9. 3. 2007 | Přetížení MySQL pro webserver Kochanski

Přibližně mezi 10:50 a 11:05 byl přetížen MySQL server pro webserver Kochanski. Problém byl způsoben útokem na jeden z hostovaných webů z jedné konkrétní IP adresy.

8. 3. 2007 | Výpadek serveru Dibbley

Dnes kolem 11:30 došlo k havárii serveru Dibbley, zřejmě k selhání hardware. Problém řešíme.
Provoz byl obnoven ve 12:10. Po spuštění bude probíhat synchronizace diskových polí, proto může být nějaký čas zhoršena odezva serveru. Kolem 14:30 byl kvůli přetížení server odpojen od vnější sítě, problém je bohužel závažnější, než se zdálo. Server byl vrácen do sítě v 16:15, provedené kontroly bohužel neodhalily žádný problém. Sychronizace polí byla odložena na noc.
17:40: Bohužel se ukázalo, že v současné podobě je systém nestabilní a po několika minutách provozu dojde k jeho přetížení bez externí příčiny. Na vině je zřejmě řadič hardwarového raidu. Server bude vyřazen ze sítě a přenesen na nový hardware (a tam bude vytvořen softwarový raid). Časovou náročnost této akce je momentálně těžké odhadnout, určitě to bude několik hodin.
22:45: Nakonec jsme se rozhodli pro jiné řešení, i když variantu přesunu na jiný hardware stále necháváme jako zálohu. Proběhla výměna jednoho z disků, nyní probíhá resynchronizace pole, probíhat bude zřejmě celou noc (dá se proto očekávat zhoršená odezva serveru). Přibližně v časech 19:20-19:30 a 21:45-22:15 byl server kvůli úpravám mimo provoz.
9.3.: Noční práce na serveru bohužel nakonec ukázaly nutnost přesunu na nový hardware. Přes den se mohou objevovat krátké výpadku webserveru. Stroj je pod neustálým dohledem administrátora v serverovně, v noci bude proveden přesun.
11.3.: Dibbley bude na novém hardware spuštěn přibližně ve 22 hodin, server by neměl být mimo provoz více než 2 minuty.
11.3.: V době od 23:45 do 00:15 byl server dvakrát odstaven na několik minut. V současné době již server Dibbley jede na novém hardware.

5. 3. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Po půlnoci 6.3. bude odstaven server Kryton, délka odstávky by neměla překročit 20 minut.
Odstávka se oproti předpokladu protáhla, server byl mimo provoz přibližně v časech 0:10 - 0:12 a pak 0:30 - 1:50.

5. 3. 2007 | Výpadky SMTP serveru

Přibližně od 9:15 se objevují několikaminutové výpadky spojení na SMTP server pro odesílání pošty (smtp.cesky-hosting.cz). Příčinou je pravděpodobně problém se síťovou kartou. Problém řešíme.
K dalšímu cca 10-minutovému výpadku došlo okolo 21:00.

1. 3. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Kryton. Bude provedena výměna vadného disku.
Výměna disku proběhla 2.3. v 0:18, server byl mimo provoz asi 2 minuty. Přibližně v 0:45 však došlo k havárii jiného disku v právě synchronizovaném poli. Bohužel došlo ke ztrátě uživatelských dat na serveru (dat z FTP). V současné době (2:14) je stroj odstaven a probíhá obnova dat ze zálohy provedené 1.3. v ranních hodinách. Změny v souborech provedené během dne 1.3. jsou bohužel ztraceny, je třeba je provést znova (čili znovu nahrát či smazat příslušné soubory). Provoz serveru byl obnoven v 8:30. Hluboce se omlouváme za způsobené problémy.

1. 3. 2007 | Problémy s MySQL 5

Dnes mezi 16:30 a 16:45 došlo k problémům s MySQL 5. Server bylo potřeba vzdáleně restartovat.

20. 2. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude odstaven server Kryton, dojde k jeho přesunu na nový hardware. Předpokládaná doba odstávky je 30 - 60 minut.
Server byl mimo provoz od 0:25 do 1:25.

10. 2. 2007 | Výpadek poštovního serveru

Dnes ve 13:30 došlo k výpadku poštovního serveru pro POP3/IMAP. Byl nutný zásah v serverovně, provoz byl obnoven ve 14:50.

31. 1. 2007 | Výpadek MySQL pro webserver Archie

Kvůli problému s jednou ze síťových karet došlo dnes v 19:47 k výpadku spojení z webserveru Archie na databázový server s MySQL 5. Problém řešíme.
Spojení bylo obnoveno ve 20:05.

17. 1. 2007 | Výpadek poštovního serveru

Dnes v 16:17 došlo k výpadku hlavního poštovního severu (POP3 a IMAP), je třeba zásahu v serverovně.
Update 17:00 - došlo k havárii serveru, v tuto chvíli dochází k opravám souborového systému. Provoz byl obnoven v 17:20.

16. 1. 2007 | Zpoždění doručování e-mailů

Od začátku týdne dochází ke zpoždění doručování e-mailů do schránek uživatelů (včera ve špičce bylo zpoždění asi 2 hodiny, dnes to může být i více). Na vině je velké množství spamu, které přichází na naše servery a protispamová opatření je zatím nedokáží zachytit. Zároveň prosíme uživatele, aby zbytečně neodkládali změnu nastavení serveru pro odesílání pošty ve svých poštovních klientech (viz hostingová zpráva).

Potřebujete poradit?
Jsme online