Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Odstávky a výpadky » 2007

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

RSS pro odstávky a výpadky.

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.

  • odstávka – plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware)
  • výpadek – vyřazení služby z důvodu závady

Odstávky a výpadky v roce: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

5. 12. 2007 | Výpadek serveru Holly

Dnes ráno od 4:50 do 5:45 byl mimo provoz server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Byl nutný zásah v serverovně.

27. 11. 2007 | Krátká odstávka webserveru Abel

Dnes v noci bude restartován webový server Abel, důvodem je problém se síťovou kartou. Délka odstávky by neměla překročit 5 minut.

27. 11. 2007 | Odstávka konektivity

29.11.2007 mezi 2:00 a 4:00 bude náš poskytovatel serverhousingu provádět úpravy ve své síti. Z toho důvodu bude někdy v této době přerušeno spojení našich serverů do Internetu. Tato odstávka by neměla být delší než 5 minut.

22. 10. 2007 | Krátká odstávka webserveru Archie

Dnes v noci bude na serveru Archie odstaven webserver, provoz ostatních služeb na tomto serveru nebude přerušen. Délka odstávky by neměla překročit 5 minut, důvodem je úprava konfigurace.
Další krátká odstávka bude provedena v noci z 29. na 30.10.

15. 10. 2007 | Odstávky webserverů

Dnes v noci budou postupně provedeny odstávky všech webserverů, důvodem je úprava konfigurace. Délka jednotlivých odstávek by neměla překročit jednu minutu, ostatní služby běžící na daných serverech (FTP, SFTP/SCP, cron...) nebudou odstávkou dotčeny. Součástí změny bude drobná úprava formátu přístupových logů, v souvislosti s ní dojde k odstávce počítání statistik. Statistiky budou postupně doplněny.

25. 9. 2007 | Odstávka příjímacího SMTP serveru a serveru Abel

Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven primární příjímací SMTP server (pro všechny politiky) a dále na cca 1 hodinu webserver Abel. Důvodem je výměna a posílení hardware.
SMTP server byl mimo provoz přibližně od 0:00 do 0:08, Abel od 23:58 do 1:03.

14. 9. 2007 | Odstávka přijímacích SMTP serverů a webserveru Archie

Dnes v noci budou na cca 10 minut odstaveny SMTP servery pro příjem pošty a na cca 1 minutu webserver Archie (PHP5).

11. 9. 2007 | Servisní odstávky serverů

Dnes v noci budou provedeny servisní odstávky webserverů Archie (asi na 20 minut) a Abel (asi 10 minut) a všech čtyřech primárních přijímacích SMTP serverů (asi 15 minut). Pošta směřující na přijímací SMTP servery v době odstávky bude přijata sekundárními přijímacími SMTP servery a doručena později.
Abel byl mimo provoz přibližně v čase 0:20 - 0:34, Archie 1:15 - 1:35 a SMTP servery 1:40 - 1:45.

22. 8. 2007 | Odstávka webserverů Archie a Kryton

Dnes v noci budou odstaveny webservery Archie a Kryton. Každý ze serverů bude mimo provoz cca 20 minut.
Kryton byl mimo provoz od 0:34 do 0:46, Archie v časech 0:49 - 0:51 a 1:07 - 1:18.

12. 8. 2007 | Odstávka serveru Abel

Dnes v noci bude na cca 15 minut odstaven webserver Abel (PHP 4).
Odstávka byla přesunuta na noc z 13.8. na 14.8. Server byl mimo provoz od 0:27 do 0:38.

6. 8. 2007 | Servisní odstávky serverů

Dnes v noci budou provedeny servisní odstávky webserverů Kryton, Abel a Archie a serveru Rampa (smtp.cesky-hosting.cz). Proběhne upgrade systémů (Kryton, Archie, Rampa) a výměna chybného disku (Abel). Předpokládaná doba odstávek je 10 minut u serveru Archie a 20 minut u zbývajících třech.
Archie byl mimo provoz přibližně od 0:25 do 0:37, Rampa 0:42 - 0:48, Abel 0:50 - 0:59 a pak 1:15 - 1:19. Odstávka Krytona byla odložena.

26. 7. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz), bude proveden upgrade systému. Předpokládaná doba odstávky je 30 minut.
Služby byly mimo provoz přibližně v časech 1:35 - 1:45 a 3:05 - 3:15.

22. 7. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Proběhne výměna vadného disku.
Při výměně bohužel došlo k neočekávaným problémům, server byl mimo provoz cca od 3:30 do 7:00.

9. 7. 2007 | Odstávka webserverů Archie a Kochanski

Dnes v noci bude na cca 3 minuty odstaven webserver Archie (PHP 5) kvůli updatu operačního systému a dále na cca 5 minut webserver Kochanski (PHP 4) kvůli výměně vadného disku.
Server Kochanski byl mimo provoz od 23:58 do 0:02, server Archie od 0:08 do 0:15.

18. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP a webserveru Archie

Dnes v noci bude odstaven hlavní poštovní server pro POP3/IMAP a webserver Archie (PHP 5). Doba odstávky každého ze serverů by neměla přesáhnout 5 minut. Důvodem je upgrade operačního systému.
Poštovní server byl mimo provoz cca od 0:05 do 0:25, webserver od 0:36 do 0:42.

11. 6. 2007 | Výpadek serveru Kochanski

Dnes v 15:55 došlo k výpadku serveru Kochanski. Problém řešíme, je třeba zásah v serverovně.
Stroj byl vrácen do provozu asi v 16:05. Několik desítek minut ještě budou probíhat obnovy diskových polí, což se může negativně projevit na odezvě serveru.

7. 6. 2007 | Výpadek webserveru Archie

Dnes ve 20:34 došlo k problému s webserverem na stroji Archie. Příčinou byla chyba software. Webserver byl vrácen do provozu asi ve 20:47.

7. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude odstaven POP3/IMAP server. Bude dokončena změna konfigurace systému - změna typu diskového pole. Předpokládaná doba odstávky je 2-3 hodiny.
Předpokládaná doba odstávky se protáhla, server byl mimo provoz od 23:55 do 3:20. Bohužel se nepodařilo provést všechny potřebné úpravy, v noci z 8.6. na 9.6. proto bude provedena ještě jedna podobná odstávka. Služby byly mimo provoz cca od půlnoci do 2:45, plánované změny byly provedeny.

4. 6. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude na cca 20 minut odstaven poštovní server pro POP3 a IMAP. Důvodem je změna konfigurace operačního systému.
Služby byly mimo provoz přibližně od 23:50 do 0:05.

23. 5. 2007 | Přesun POP3/IMAP

Dnes v noci bude proveden přesun hlavního poštovního serveru (POP3 a IMAP) na novou platformu. Stroj bude odstaven o půlnoci, předpokládaná doba odstávky je 3 hodiny. Budou přeneseny všechny schránky uživatelů a jejich konfigurace.
Server byl mimo provoz přibližně od 0:45 do 2:45.

22. 5. 2007 | Odstávka POP3/IMAP

Dnes v noci bude odstaven hlavní poštovní server (POP3/IMAP), stroj bude prenesen na jiný hardware. Předpokládaná doba odstávky je 30 minut. Hardwarová chyba je zřejmě příčinou včerejších problémů, systém je i nyní nestabilní a je možné, že jej bude přes den nutné restartovat (což způsobí výpadek asi na 3 minuty).
11:18: Vývoj z posledních minut bohužel ukázal, že výměnu je nutné provést již nyní. Administrátoři jsou na cestě do serverovny.
12:55: Bohužel jsme narazili na další problémy, na řešení stále pracujeme. Server stále může být chvílemi nedostupný.
16:20: Z technických důvodů byl dočasně odstaven webmail, poštovními klienty je pošta dostupná. V uplynulých hodinách bylo třeba server restartovat cca po 30-40 minutách provozu.
20:30: Webmail byl vrácen zpět do provozu. Přibližně od 17:30 se výše zmiňované problémy neobjevily, přesto pracujeme na finálním řešení - přesunu celého stroje na nový hardware a jiný operační systém a architekturu. Taková změna je velmi náročná a zřejmě ji nebude možné stihnout během dnešní noci. Přes den ji provádět nechceme - znamená to úplné odstavení serveru na několik hodin.

21. 5. 2007 | Výpadek POP3 a IMAP

Dnes ve 14:00 došlo k výpadku hlavního poštovního serveru (POP3 a IMAP), problém řešíme.
14:20: bylo potřeba zásahu v serverovně, stroj byl restartován a nyní probíhá kontrola souborového systému. Server byl vrácen do provozu cca ve 14:50, nyní ještě bude probíhat obnova diskového pole, což se může projevit zhoršenou odezvou služeb v několika nísledujících hodinách a zpožděním doručení nových zpráv do schránek.

18. 5. 2007 | Odstávka serveru Archie

Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Archie (PHP5) z důvodu aktualizace software.

17. 5. 2007 | Odstávka serveru Holly

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Bude provedena výměna chybného disku.
Server byl odstaven od 0:06 do 0:09.

4. 5. 2007 | Stěhování serverů

Dnes v noci proběhne avizovaný přesun hlavních hostingových technologií do nové serverovny. Přibližně ve 20:00 bude odstavena klientská sekce, samotné stěhování začně někdy po půlnoci. Servery budou po přesunu vraceny do provozu postupně, přesun posledních bude dokončen někdy v ranních hodinách.
První servery byly odstaveny kolem 0:45, poslední byl vrácen do provozu krátce po 6:00. Doba odstávek jednotlivých strojů většinou nepřesáhla 60 minut. V sobotu mezi 18:00 a 18:25 byla provedena optimalizace konfigurace sítě, změny v nastavení mohly způsobit několikasekundové výpadky spojení.

18. 4. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude odstaven server Kryton, bude provedena výměna disků. Předpokládaná doba odstávky je 30 - 60 minut, nejprve bude vypnuto FTP, SFTP/SCP a klientská sekce a po synchronizaci dat celý server (tato úplná odstávka, během které budou vyměněny disky s daty, by měla trvat jen několik minut).
FTP, SFTP/SCP a klientská sekce byly vypnuty od 01:00, server byl poté úplně odstaven od 02:35 do 02:39. Při přesunu dat bohužel došlo u některých souborů nahraných přes PHP ke změně systémového vlastníka, pokud na své doméně narazíte na tento problém, obraťte se na zákaznickou podporu.

3. 4. 2007 | Odstávka POP3, IMAP, SMTP a MySQL 5

Dnes v noci budou postupně odstaveny poštovní servery pro POP3 a IMAP (na cca 15 minut) a SMTP (na cca 15 minut) a dále databázový server s MySQL 5 (na cca 2 minuty). Odstávka začne v 0:00.

28. 3. 2007 | Odstávka POP3, IMAP

Zítra v noci (tedy z 29. na 30.3.) bude odstaven hlavní poštovní server (POP3 a IMAP). Bude provedena výměna vadného disku. Kvůli vadnému disku může být v průběhu dne zhoršena odezva serveru a může docházet ke zpozděním při ukládání zpráv do schránek.
Odstávka byla odložena, o novém termínu budeme informovat.

22. 3. 2007 | Odstávka serverů

Dnes v noci bude provedena odstávka databázového serveru MySQL 5 a webserveru Holly (webmail, www.cesky-hosting.cz). Oba stroje budou presunuty na nový hardware, MySQL 5 navíc na jiný operační systém, což umožní používat InnoDB. Předpokládaná délka odstávek každého stroje je 30 - 60 minut.
Holly byl odstaven přibližně od 1:00 do 2:00, MySQL 5 pak od 3:00 do 4:00.
Před 9:00 byla databáze dvakrát asi na 3 minuty odstavena, bohužel se zřejmě projevila nějaká chyba v nové verzi MySQL.

20. 3. 2007 | Odstávky serverů

Dnes v noci budou odstaveny servery Dibbley a Archie. U prvního by neměla délka odstávky překročit 5 minut, u druhého bude odstávka delší (cca 20 minut) - proběhne výměna vadného disku.
Server Archie byl odstaven v době 01:02 - 01:05, server Dibbley byl odstaven v době 01:16 - 01:20

14. 3. 2007 | Výpadek MySQL 5 pro server Dibbley

Dnes kolem 14:00 došlo na několik minut k problému s připojením webserveru Dibbley k databázi MySQL 5.

13. 3. 2007 | Odstávka SMTP serveru

Dnes kolem 23:30 bude na cca 20 minut odstaven SMTP server pro odesílání pošty z důvodu přechodu na nový operační systém.

9. 3. 2007 | Přetížení MySQL pro webserver Kochanski

Přibližně mezi 10:50 a 11:05 byl přetížen MySQL server pro webserver Kochanski. Problém byl způsoben útokem na jeden z hostovaných webů z jedné konkrétní IP adresy.

8. 3. 2007 | Výpadek serveru Dibbley

Dnes kolem 11:30 došlo k havárii serveru Dibbley, zřejmě k selhání hardware. Problém řešíme.
Provoz byl obnoven ve 12:10. Po spuštění bude probíhat synchronizace diskových polí, proto může být nějaký čas zhoršena odezva serveru. Kolem 14:30 byl kvůli přetížení server odpojen od vnější sítě, problém je bohužel závažnější, než se zdálo. Server byl vrácen do sítě v 16:15, provedené kontroly bohužel neodhalily žádný problém. Sychronizace polí byla odložena na noc.
17:40: Bohužel se ukázalo, že v současné podobě je systém nestabilní a po několika minutách provozu dojde k jeho přetížení bez externí příčiny. Na vině je zřejmě řadič hardwarového raidu. Server bude vyřazen ze sítě a přenesen na nový hardware (a tam bude vytvořen softwarový raid). Časovou náročnost této akce je momentálně těžké odhadnout, určitě to bude několik hodin.
22:45: Nakonec jsme se rozhodli pro jiné řešení, i když variantu přesunu na jiný hardware stále necháváme jako zálohu. Proběhla výměna jednoho z disků, nyní probíhá resynchronizace pole, probíhat bude zřejmě celou noc (dá se proto očekávat zhoršená odezva serveru). Přibližně v časech 19:20-19:30 a 21:45-22:15 byl server kvůli úpravám mimo provoz.
9.3.: Noční práce na serveru bohužel nakonec ukázaly nutnost přesunu na nový hardware. Přes den se mohou objevovat krátké výpadku webserveru. Stroj je pod neustálým dohledem administrátora v serverovně, v noci bude proveden přesun.
11.3.: Dibbley bude na novém hardware spuštěn přibližně ve 22 hodin, server by neměl být mimo provoz více než 2 minuty.
11.3.: V době od 23:45 do 00:15 byl server dvakrát odstaven na několik minut. V současné době již server Dibbley jede na novém hardware.

5. 3. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Po půlnoci 6.3. bude odstaven server Kryton, délka odstávky by neměla překročit 20 minut.
Odstávka se oproti předpokladu protáhla, server byl mimo provoz přibližně v časech 0:10 - 0:12 a pak 0:30 - 1:50.

5. 3. 2007 | Výpadky SMTP serveru

Přibližně od 9:15 se objevují několikaminutové výpadky spojení na SMTP server pro odesílání pošty (smtp.cesky-hosting.cz). Příčinou je pravděpodobně problém se síťovou kartou. Problém řešíme.
K dalšímu cca 10-minutovému výpadku došlo okolo 21:00.

1. 3. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Kryton. Bude provedena výměna vadného disku.
Výměna disku proběhla 2.3. v 0:18, server byl mimo provoz asi 2 minuty. Přibližně v 0:45 však došlo k havárii jiného disku v právě synchronizovaném poli. Bohužel došlo ke ztrátě uživatelských dat na serveru (dat z FTP). V současné době (2:14) je stroj odstaven a probíhá obnova dat ze zálohy provedené 1.3. v ranních hodinách. Změny v souborech provedené během dne 1.3. jsou bohužel ztraceny, je třeba je provést znova (čili znovu nahrát či smazat příslušné soubory). Provoz serveru byl obnoven v 8:30. Hluboce se omlouváme za způsobené problémy.

1. 3. 2007 | Problémy s MySQL 5

Dnes mezi 16:30 a 16:45 došlo k problémům s MySQL 5. Server bylo potřeba vzdáleně restartovat.

20. 2. 2007 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude odstaven server Kryton, dojde k jeho přesunu na nový hardware. Předpokládaná doba odstávky je 30 - 60 minut.
Server byl mimo provoz od 0:25 do 1:25.

10. 2. 2007 | Výpadek poštovního serveru

Dnes ve 13:30 došlo k výpadku poštovního serveru pro POP3/IMAP. Byl nutný zásah v serverovně, provoz byl obnoven ve 14:50.

31. 1. 2007 | Výpadek MySQL pro webserver Archie

Kvůli problému s jednou ze síťových karet došlo dnes v 19:47 k výpadku spojení z webserveru Archie na databázový server s MySQL 5. Problém řešíme.
Spojení bylo obnoveno ve 20:05.

17. 1. 2007 | Výpadek poštovního serveru

Dnes v 16:17 došlo k výpadku hlavního poštovního severu (POP3 a IMAP), je třeba zásahu v serverovně.
Update 17:00 - došlo k havárii serveru, v tuto chvíli dochází k opravám souborového systému. Provoz byl obnoven v 17:20.

16. 1. 2007 | Zpoždění doručování e-mailů

Od začátku týdne dochází ke zpoždění doručování e-mailů do schránek uživatelů (včera ve špičce bylo zpoždění asi 2 hodiny, dnes to může být i více). Na vině je velké množství spamu, které přichází na naše servery a protispamová opatření je zatím nedokáží zachytit. Zároveň prosíme uživatele, aby zbytečně neodkládali změnu nastavení serveru pro odesílání pošty ve svých poštovních klientech (viz hostingová zpráva).

Další domény za akční ceny

Ocenění Českého hostingu - Nejlepší webhosting PHP + MySQL a Webhosting roku Twitter Českého hostingu

Zákaznická podpora je nyní off-line