Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Odstávky a výpadky » 2016

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

RSS pro odstávky a výpadky.

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.

  • odstávka – plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware)
  • výpadek – vyřazení služby z důvodu závady

Odstávky a výpadky v roce: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

9. 12. 2016 | Odstávka databázového serveru

Dnes v noci bude odstaven databázový MySQL server pro webservery Sebastian a Billy. Důvodem je úprava nastavení operačního systému. Předpokládaná délka odstávky je cca 1 minuta.

31. 10. 2016 | Úpravy u poskytovatele konektivity

Zítra ráno po 1:30 bude náš poskytovatel konektivity provádět úpravy ve své páteřní síti. Důvodem je dokončení rozšíření kapacit páteřních datových linek k zahraničním operátorům. Práce by měly ovlivnit pouze zahraniční datový tok a to jen krátkodobě (v řádu minut) při přepínání routování zahraniční konektivity.

25. 10. 2016 | Odstávka serverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému postupně odstavena všechna poštovní úložiště a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Dále budou odstaveny databázové servery sdíleného hostingu, konkrétně MySQL servery řad 4.0, 5.0 a 5.1 a PostgreSQL řad 7 a 8. Předpokládána doba odstávky jednotlivých serverů by neměla přesáhnout 10 minut.

24. 10. 2016 | Odstávka serverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery petersen, toaster, chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut. Dále budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému na cca 5 minut odstaveny webservery kryton, dibbley, baxter, talia, lister, emocuc, sebastian, billy, kid a dan.

17. 10. 2016 | Odstávka poštovních serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4. Dále bude odstaven server pro oba webmaily. Doba, po kterou služby nebudou dostupné, by neměla překročit 10 minut.

22. 9. 2016 | Odstávka serverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery petersen, toaster, chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut. Následně budou kvůli aktualizaci jádra odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. I zde by doba odstávky neměla překročit 10 minut.

21. 9. 2016 | Úpravy u poskytovatele konektivity

Zítra ráno mezi 1:30 a 4:00 bude náš poskytovatel konektivity provádět úpravy ve své páteřní síti. Jejich cílem zvýšení redundance a kapacity klíčových tras. V této době může docházet ke krátkodobé nedostupnosti našich serverů (v řádu minut) při přepínání routování konektivity.

7. 9. 2016 | Odstávka webserveru Dibbley

Dnes v noci bude odstaven webserver Dibbley. Důvodem je jeho migrace na výkonnější hardware a změna operačního systému. Nejprve bude na cca 20 minut souborový systém pro uživatelská data přepojen do režimu read-only (na disk tedy nebude možné zapisovat), poté bude server ještě na cca 15 minut kompletně odstaven.

23. 8. 2016 | Odstávka webserveru Baxter

Dnes v noci bude odstaven webserver Baxter. Důvodem je jeho migrace na výkonnější hardware a upgrade operačního systému. Nejprve bude na cca 30 minut souborový systém pro uživatelská data přepojen do režimu read-only (na disk tedy nebude možné zapisovat), poté bude server ještě na cca 15 minut kompletně odstaven.

22. 8. 2016 | Odstávka webserveru Dibbley

Dnes v noci bude z důvodu aktualizace software na cca 5 minut odstaven webserver Dibbley.

22. 7. 2016 | Odstávka poštovních serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software a jádra operačního systému krátce odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6. Následně bude odstaven také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba, po kterou služby nebudou dostupné, by neměla překročit 10 minut.

20. 7. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut.

29. 6. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému odstaveny webservery petersen a toaster. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut.

24. 6. 2016 | Odstávka databázových serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace krátce odstaveny databázové servery MySQL na serverech petersen, toaster, selby, chen, hector a nebb. Délka jednotlivých odstávek by neměla překročit 5 minut.

21. 6. 2016 | Odstávka webserveru Kochanski

Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven webserver Kochanski z důvodu aktualizace některých systémových knihoven a úpravy konfigurace služeb.

21. 6. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci bude kvůli aktualizaci krátce odstaven webserver hector a nebb. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 5 minut.

16. 6. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou na cca 10 minut odstaveny webservery Kryton a Abel. Důvodem je posílení hardware - navýšení operační paměti.

13. 6. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou odstaveny webservery Kryton a Abel z důvodu změny (modernizace) typu souborového systému na diskových polích určených pro data uživatelů. Nejprve bude na obou serverech na cca 30 minut přepojen souborový systém do režimu pouze pro čtení (na disky tedy nebude možné zapisovat žádná data), poté budou servery ještě na cca 5 minut kompletně odstaveny.

1. 6. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci krátce odstaveny webservery petersen a toaster.

1. 6. 2016 | Výpadek serveru

Dnes ráno v 5:55 došlo k havárii fyzického serveru, na kterém jsou umístěny webservery Kamila a Talia. Je potřebný zásah administrátora přímo v datacentru, o znovuobnovení provozu budeme informovat.
Server byl zprovozněn v 7:00, administrátor musel vyměnit vadný hardware. Přibližně v 7:30 došlo k opětovnému výpadku serverů Kamila a Talia. Situaci řeší administrátor v datacentru. Server byl zprovozněn v 8:00, administrátor přesunul systém do náhradního serveru.

20. 5. 2016 | Odstávka poštovních úložišť

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software na cca 5 minut odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4.

26. 4. 2016 | Odstávka webserveru Petersen

Dnes v noci bude provedena odstávka webserveru Petersen z důvodu přesunu serveru na výkonnější hardware a přesunu uživatelských databází na rychlé SSD disky. Předpokládaná délka odstávky jsou 3 hodiny.
Odstávka proběhla v době od 1:05 do 2:10.

19. 4. 2016 | Úpravy u poskytovatele konektivity

Zítra ráno (mezi 1:00 a 4:00) bude náš poskytovatel konektivity provádět bezpečnostní aktualizaci firmware na svých síťových zařízeních. Vliv na datový provoz by měl být pouze minimální v řádu vteřin při přepínání sítě mezi páteřními síťovými prvky.

8. 4. 2016 | Ostávka serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstaveny webhostingové servery petersen, toaster, selby a chen. Následně budou odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba odstávky jednotlivých serverů by neměla překročit 10 minut.

6. 4. 2016 | Odstávka webserveru

Dnes v noci bude kvůli aktualizaci krátce odstaven webserver hector. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 10 minut.

22. 3. 2016 | Omezení provozu webserverů Dibbley a Archie

Dnes v noci bude na serverech Dibbley a Archie na cca 15 minut přepojen souborový systém určený pro data uživatelů do režimu pouze pro čtení, v tu dobu tedy nebude možné na něj zapisovat žádná data. Důvodem je oprava databáze diskových kvót.

14. 3. 2016 | Odstávka poštovních serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software na cca 10 minut odstaveny odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz a také poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6.

27. 2. 2016 | Výpadek MySQL serveru pro webserver Chen

Dnes v 07:20 došlo k výpadku databázového serveru pro webserver Chen. Provoz serveru byl obnoven v cca 07:28.

22. 2. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci krátce odstaveny webservery a databázové servery petersen, toaster, selby, chen a hector. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 4 minuty.

4. 2. 2016 | Odstávka webmailů

Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému příslušného serveru odstaveny oba naše webmaily. Předpokládaná délka odstávky je cca 10 minut.

3. 2. 2016 | Odstávka poštovních serverů

Dnes v noci budou na cca 10 minut odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4. Důvodem odstávky jsou bezpečnostní aktualizace jader operačních systémů.

2. 2. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace krátce odstaveny databáze na webserverech Petersen a Toaster. Doba odstávky by neměla překročit 5 minut.

2. 2. 2016 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou na cca 5 minut postupně odstaveny webservery Kryton, Abel, Kochanski, Dibbley, Archie, Baxter, Ackerman, Kamila, Talia, Lister, Rimmer, Epidem, Emocuc, Sebastian, Billy, Kid a Dan. Důvodem odstávky jsou bezpečnostní aktualizace jader operačních systémů.

2. 2. 2016 | Úpravy u poskytovatele konektivity

Zítra brzy ráno (po 2:00) bude náš poskytovatel konektivity provádět modernizaci páteřní sítě za účelem zvýšení provozní bezpečnosti, inovace dle nových trendů a rozšíření infrastruktury. Vliv na produkční provoz bude maximálně v řádu desítek vteřin či jednotek minut.

20. 1. 2016 | Odstávka serverů

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstaveny webhostingové servery petersen, toaster, selby, chen a hector. Následně budou odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba odstávky jednotlivých serverů by neměla překročit 10 minut.

15. 1. 2016 | Přesun technologií

Během následujících dvou nocí dokončíme přesun hlavních hostingových technologií, který jsme avizovali v článku Přesun technologií do nového datacentra ServerPark. V noci z pátku 15.1. na sobotu 16.1. přesuneme všechny webservery a databázové servery sdíleného hostingu, nejnovější poštovní úložiště Esorimmer6 a některé dedikované servery. V noci ze soboty 16.1. na neděli 17.1. přesuneme zbývající dedikované a poštovní servery. Začátek prací plánujeme v obou případech na 0:30, délku odstávky jednotlivých serverů odhadujeme na 30-60 minut.

3. 1. 2016 | Odstávka serverů

Dnes v noci budou na cca 5 minut postupně odstavena poštovní úložiště Esorimmer, Esorimmer2, Esorimmer3 a Esorimmer4 a oba naše webmaily kvůli aktualizacím jader operačních systémů.

Potřebujete poradit?
Jsme online