Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Ve slovníčku naleznete nejčastěji používané výrazy spojené s webovými stránkami, e-maily, servery a jejich provozem. Pokud jste nějaký výraz nenalezli, napište nám na podpora@cesky-hosting.cz.

Vyhledat výraz :

nahoru

Akreditovaný registrátor

Správce domén udržuje centrální databázi doménových jmen, změny do ní jsou oprávněni provádět registrátoři. Ti komunikují s držiteli doménových jmen. Registrátoři za služby vybírají od držitelů úhradu.


nahoru

CRON

Cron je program, který umožňuje spouštět skripty v nastaveném čase se zvolenou periodicitou. Umožňuje například každou hodinu poslat kontrolní e-mail, každý den zálohovat atd.


nahoru

Databáze

Databáze je soubor dat. Systém pro řízení databází umožňuje ukládat data do databáze, dotazovat se na uložená data a dále se stará o to, aby data byla uložena efektivně a aby se dala rychle a v požadovaném formátu vybírat, měnit a mazat.


nahoru

DNS: Domain Name System

DNS je systém doménových jmen (distribuovaná adresářová služba). DNS se používá hlavně k obousměrnému překládání mezi doménovými jmény a ip adresami.


nahoru

DNS server

Počítač (server – Nameserver), na kterém jsou vedeny DNS záznamy domén. Překládá doménová jména na číselné IP adresy a obráceně.


nahoru

Doména

Doména je Vaše unikátní adresa (název domény), pod kterou se budete prezentovat na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky. Doména 1. úrovně (top-level doména) pro Českou republiku je .cz a spravuje ji zvolený registrátor.
Doména 2. úrovně je např. ceskyhosting.cz. A právě doména 2. úrovně, kterou můžete registrovat, reprezentuje Vaši adresu na internetu.


nahoru

Doména III. řádu (Subdoména)

Subdoména je rozšířením doménového názvu o další úroveň. Je ve tvaru subdomena.jmeno-domeny.koncovka (např. mail.ceskyhosting.cz je subdoména domény ceskyhosting.cz, kde mail je název domény III. řádu) Subdomény je možné vytvářet u domén druhého řádu. Za domény III. řádu se již neplatí správci domény.


nahoru

Doména prvního řádu (TLD – Top Level Domain)

Doména prvního řádu je přípona, která se připojuje ke konci doménového jména. Například v doménovém jméně ceskyhosting.cz je doménou prvního řádu .cz. Existují dva typy domén prvního řádu - nadnárodní a národní.


nahoru

E-mail

Elektronická schránka ve tvaru např. vase-jmeno@jméno-domény.koncovka, která má jedinečný název. Z/na e-mail je možné posílat textové zprávy a přílohy v různých formátech. Pro příjem a odesílání elektronické pošty se zpravidla používá e-mailový klient nebo je přístup k e-mailům umožněn prostřednictvím služby webmail v prohlížeči internetových stránek.


nahoru

E-mailový poštovní klient

Program, zpravidla nainstalovaný v počítači, který umožňuje zasílání a příjem e-mailů. Většinou umožňuje správu elektronických adres, adresářů zpráv apod. Nejznámější e-mailoví poštovní klienti jsou: Outlook Express, MS Outlook, The Bat, Thunderbird apod.


nahoru

Firewall

Jde o program nebo samostatný počítač umístěný jako brána před dalšími počítači (servery), který definuje pravidla síťové komunikace. Obvykle se používá na ochranu před útoky externích uživatelů nebo programů a viry.


nahoru

FTP: File Transfer Protocol

Specializovaný protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači. K přenosu se používá FTP klient.


nahoru

FTP klient

Program umožňující přenos souborů mezi dvěma počítači protokolem FTP (např.: mezi serverem a počítačem klienta).


nahoru

GD knihovna

Grafická knihovna umožňující pracovat preprocessoru PHP s grafickými soubory, případně přímo generovat grafiku (grafy apod.).


nahoru

Hosting

Jedná se o poskytnutí prostoru a další služby jako e-maily, FTP, statistiky atd. a jejich zpřístupnění všem uživatelům Internetu.


nahoru

Http: HyperText Transfer Protocol

Protokol umožňující komunikaci mezi www serverem a prohlížečem internetových stránek.


nahoru

IMAP, POP3

Protokoly pro vzdálený přístup k e-mailové schránce sloužící pro vyzvedávání elektronické pošty z poštovního úložiště.


nahoru

IP adresa: Internet Protocol Number

IP adresa je jedinečné 32-bitové (IPv4) či 128-bitové (IPv6) číslo, přidělované počítačům a jiným zařízením připojených do Internetu nebo místní sítě. IP adresa umožňuje jednoznačnou identifikaci počítačů a jiných zařízení v síti.


nahoru

Nadnárodní doména

Nadnárodní domény byly vytvořeny a určeny k použití širokou internetovou veřejností. Koncovky nadnárodních domén jsou např.: .com (commerce), .net (network), .org, (organization) .info (information), .biz (bussiness), .edu (education), .mil (military), .gov (government), .name, .int.


nahoru

Národní doména

Národní domény byly vytvořeny k užívání každou samostatnou zemí, jak uzná za vhodné, např. .cz (Česká Republika), .de (SRN), .uk (Velká Británie), .us (USA) atd.


nahoru

Parkování domény

Parkování domény je zpravidla zdarma a souvisí s vedením DNS záznamů k doméně. Doménu máte zaregistrovanou, ale nevyužíváte ji pro webové stránky, e-maily atd.


nahoru

PHP: Hypertext Preprocessor

Skriptovací jazyk pracující na straně serveru, obvykle používaný ke generování dynamického obsahu na www stránkách.


nahoru

Počítačové viry

Počítačový vir je program, který má schopnost sám sebe kopírovat a rozšiřovat se na jiné počítače. Záměrem tvůrce viru je zpravidla virem škodit, získávat neveřejné informace, rozesílat z napadených počítačů spam apod.


nahoru

Prohlížeč internetových stránek

Program, který umožňuje zobrazovat a používat www stránky.
Mezi známé prohlížeče patří např. Mozilla Firefox, Opera a Internet Explorer


nahoru

Protokol

Protokol je standard komunikace.


nahoru

Protokol HTTPS

Protokol https je protokolem pro zabezpečenou komunikaci, je vlastně standardním http nad vrstvou ssl. Při navazování ssl spojení se používají certifikáty, ve kterých je mj. uvedeno, k jaké doméně byl certifikát vystaven. Hlavička 'Host' protokolu http je pak poslána navázaným ssl spojením (server až do obdržení této hlavičky 'neví', jaké domény se požadavky klienta týkají, proto si například nemůže při navazování ssl spojení vybrat a použít 'ten správný' certifikát k dotyčné doméně). Z toho vyplývá, že pro každou doménu je ke korektní funkci https nutné mít https server spuštěný na zvláštní ip adrese (tato adresa odpovídá adrese z dns 'A' záznamu příslušné domény).

nahoru

Převod domény

Zaregistrovanou doménu můžete jako vlastník převádět mezi jednotlivými akreditovanými registrátory. Domény se převádějí zpravidla při změně hostingu nebo při nalezení výhodnějších podmínek správy domény (ceny jednotlivých registrátorů se mohou výrazně lišit).


nahoru

Registrace domény

Získání jedinečného jména domény pro svoji potřebu. Doménu si pronajímáte na určené období, zpravidla 1 rok. Pokud k doméně nechcete využívat služeb hostingu (webhostingu), můžete ji zaparkovat u poskytovatele hostingu.


nahoru

Server

Je počítačový program, který zprostředkovává různé služby pro jiné programy (klienty). Také se tak nazývá počítač, na kterém tyto služby běží.


nahoru

Server hosting

Pronájem serveru (počítače) připojeného k internetu.


nahoru

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

Protokol, který slouží k odesílání e-mailové zprávy.


nahoru

Spam

Obchodně zaměřené nabídky, nabídky pochybných produktů, postupů na rychlé zbohatnutí a pololegálních služeb, nevyžádaná reklama, šířená elektronickou poštou i jinak.


nahoru

SQL: Structured Query Language

Jazyk pro práci s relačními databázemi.


nahoru

SSH: Secure Shell

Šifrovaný protokol, který se používá mj. k bezpečnému přístupu na server.


nahoru

Webhosting

Jedná se o umístění webových stránek a dalších služeb (viz. hosting) na server a jejich zpřístupnění všem uživatelům internetu. Služba umístění stránek na serveru v internetu za poplatek (pronájem prostředků serveru).


nahoru

Webmail

Webmail je webový klient pro elektronickou poštu. Umožní Vám pracovat s Vašimi e-maily kdekoli. Potřebujete k tomu pouze připojení k internetu a prohlížeč internetových stránek.


nahoru

Webové stránky

Prezentace vystavená a trvale dostupná na internetu pro osobní, firemní a jiné účely.


nahoru

Zavináč - @

Zavináč (anglicky "commercial at", nebo také pouze "at") je symbol (znak), který vznikl pravděpodobně jako ligatura z latinského slova "ad". V současnosti slouží zejména jako význačný znak, který odděluje řetězce, například v e-mailové adrese odděluje jméno uživatele od doménového jména.

Zákaznická podpora je nyní off-line