Nacházíte se zde: Úvod Webhosting Hromadné e-maily

Hromadné e-maily a prevence SPAMu

Politika prevence SPAMu a doporučení k efektivnímu posílání hromadných e-mailů na Českém hostingu.

E-mail marketing

E-mail marketing

Spam

Spam

Jsme rádi, že Vás zaujaly naše služby a zajímáte se o hromadnou e-mailovou komunikaci se svými klienty. Věnujte prosím pozornost naší politice prevence SPAMu a doporučením k hromadným e-mailům, abyste dosáhli co nejlepších výsledků a zároveň se vyhnuli rizikům posílání SPAMu.

Hromadné posílání e-mailů klientům

Hromadné posílání "vyžádaných" e-mailů běžně podporujeme a nabízíme spolehlivé a výkonné prostředí. Řada našich klientů efektivně komunikuje s desítkami tisíc svých zákazníků.

 • Newslettery
 • Soutěže
 • Info-servis (pohyby kurzů, stavy zboží, apod.)
 • Nabídky produktů
 • Hlídací psi
 • A další legitimní e-mailový marketing

   Neumožňujeme však rozesílat SPAM

Jak správně posílat hromadné e-maily?

Co je SPAM

SPAM je nevyžádané a obtěžující sdělení zasílané nejčastěji hromadně za účelem oslovení, předložení nabídky, propagace značky či názoru a dále také k podvodům, šíření virů apod.

SPAM může mít podobu e-mailů, příspěvků v diskuzních fórech, on-line komentářích atd.

Proč se SPAMu bráníme

SPAM je celosvětový problém, který obtěžuje příjemce, přetěžuje sítě poskytovatelů, znesnadňuje komunikaci a působí škody.

 • Chráníme naši síť a IP adresy před penalizacemi a blokováním ostatními poskytovateli e-mailových služeb (např. Seznam, Google apod.).
 • Zajišťujeme spolehlivé a rychlé odbavování legitimních e-mailů našich klientů.
 • Limitujeme možnosti zneužití webů a PC našich klientů ke spamování.

Regulace SPAMu v ČR

Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je v ČR regulováno zákonem č. 480/2004 Sb.

Obchodní sdělení

Obchodní sdělení jsou všechny formy sdělení včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost §2 f).

Co je obchodní sdělení

 • Nabídky produktů, prezentace, odkazy,...
 • Oznámení výher, vylosování,...
 • Pozvánky na soutěže, setkání, večírky,...
 • Placené i bezplatné nabídky konzultací, školení, prezentací,...
 • Doporučení na zlepšení či výsledky testů,...
 • PR články, image podpora,...
 • Oznámení aplikací - vytvoření účtu, zaslání zapomenutého hesla, výzva k aktualizaci dat...
 • Blahopřání, PF,...
 • A další ...

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení je možné zasílat elektronickou formou pouze s předchozím souhlasem příjemce §7 bod 2).

Výjimku tvoří komunikace se stávajícími zákazníky. Tj. s příjemci, jejichž kontakt jste v minulosti získali v souvislosti s prodejem výrobku či služby (při prodeji, či jednání o prodeji) a zasíláte sdělení o vlastních obdobných výrobcích či službách §7 bod 3).

Zákon zakazuje zasílání obchodních sdělení elektronicky, pokud:

 • není zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení,
 • skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
 • je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány, zdarma nebo na vlastní náklad odesílatele
Splnil jsem podmínku Mám souhlas 1) Můj zákazník 2) Nemám souhlas
Mám souhlas pro účel zasílaného sdělení ANO - NE
Jedná se o vlastní obdobné výrobky - ANO -
Jasné označení jako obchodní sdělení ANO ANO ANO
Uvedení odesílatele ANO ANO ANO
Možnost odhlásit se ANO ANO ANO
Mohu posílat ANO ANO NE

1) Souhlas musí být informovaně poskytnutý pro daný účel sdělení
2) Musí se jednat vždy o vlastní a obdobné výrobky či služby, které si zákazník dříve zakoupil či o ně měl zájem

Zakoupené databáze e-mailů

Dle výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů využití takto získaných údajů zákon zakazuje. Souhlas příjemců musíte získat ve vztahu přímo k odesílateli (tj. Vám) a k předem známému účelu, tj. okruhu produktů či služeb, ke kterému musí dát příjemce vědomý a informovaný souhlas.

Vedle převodu souhlasů, je problematická i technická oblast prodávaných databází kontaktů:

 • Prodávající musí umožňovat příjemcům kdykoli odvolat souhlas (tzn. i po prodeji databáze musí každý kontakt na žádost příjemce vyřadit i ze všech již prodaných databází) - je toho Váš prodávající schopen?
 • Příjemce musel bezpečně vědět k čemu a komu dává souhlas - jste schopni ověřit zda byla pravidla prodávajícího zřetelná a jasná pro příjemce v době získání souhlasu?
 • Víte o kontaktu příjemce bezpečně minimálně datum, čas a url, kde byl souhlas získán?

Získání souhlasu e-mailem

Dle výkladu UOOU tuto formu zákon zakazuje, neboť samotné oslovení je přímou či nepřímou podporou prodeje a tzn. obchodním sdělením.

Získání souhlasu telefonicky, osobně, prostřednictvím letáčků apod. regulováno není a považuje se za korektní způsob získání souhlasu (tj. příjemce sám projeví zájem o sdělení elektronickou formou).

Jak vyhodnocujeme SPAM

SPAM prověřujeme zpravidla při vysokém počtu zasílaných e-mailů a zejména pak v případě upozornění a stížnostech na spamování.

Jako SPAM vyhodnocujeme:

 • Zjistíme-li rozpor s zákonnými požadavky
 • Pokud nám nejste schopni věrohodně doložit získání souhlasu příjemce (souhlas příjemce nemusíte mít, pokud se jedná o Vaše stávající zákazníky a jde-li o nabídku vlastních obdobných výrobků nebo služeb)
 • Jakákoli jiná hromadná sdělení, kde se dá zjevně dovozovat, že nebyl získán předchozí souhlas příjemců, nebo s obtěžujícím charakterem, odkazy na nefunkční či neexistující obsah, či jinou snahu obcházet zákon
 • Jakýkoli pokus o zastírání identity odesílajícího, serveru apod. (např. neexistující adresa, změna hlaviček, apod.)
 • Sdělení obsahující/odkazující na nebezpečný obsah (viry, phishing, jiný druh malware apod.)
 • Opakovaně nedoručitelné e-maily (nefunkční adresy by z mailingu měly být neprodleně vymazány)

Důsledky posílání SPAMu

Pokud uvažujete o posílání SPAMu, zvažte škody, které můžete způsobit sobě i druhým a z toho plynoucí následky právní odpovědnosti.

 • Můžete si poškodit trvale vztahy se zákazníky
 • Můžete si znehodnotit vlastní IP adresu
 • Můžete si znehodnotit i vlastní doménu pro posílání veškeré korespondence (např. klienti nebo poskytovatelé služeb označí Vaši doménu jako spammera)
 • Můžete způsobit škody nám jako poskytovateli např. blokací IP rozsahu
 • UOOU ukládá za spamování pokuty až do výše 100.000 Kč fyzickým osobám nebo 10.000.000 Kč právnickým osobám

Jako poskytovatel si vyhrazujeme právo omezit či zrušit poskytování služeb v případě jejich zneužití pro účely spamování v jakýchkoli formách.

SPAM v jiných formách

Spamování v jakýchkoli jiných formách (spamování diskuzí, fór, kontaktní adresářů) prostřednictvím či s využitím pronajatých webhostingových služeb striktně zakazujeme.

Jak správně posílat hromadné e-maily

Pokud chcete posílat e-maily správně a minimalizovat tím riziko spamování, doporučujeme dodržet několik bodů:

Získejte nejprve souhlas příjemce

 • Pro komunikaci se stávajícími zákazníky nepotřebujete, pokud se sdělení týká Vaší firmy a produktů či služeb, které jsou obdobné těm, jež si v minulosti zákazník zakoupil nebo o ně měl zájem.
 • Souhlas příjemce musíte získat dopředu a musí být informovaný (např. na Vaší prezentační akci, na veletrhu, v soutěži apod.), tzn. je prokazatelně patrné, kdo poskytl souhlas, komu (Vám) a pro jaký účel ho poskytl.

Dávkování e-mailů

 • Blokování SPAMování u přijímacích serverů je zpravidla otázkou množství poslaných zpráv.
 • Rozprostřete proto posílání raději do delšího období. Nesnažte se vše odeslat co nejrychleji, protože se tím dostanete jen do "kolotoče" blokací u přijímacích serverů a Vaše zprávy dorazí spíše se zpožděním nebo vůbec.
 • Bezpečné dávkování je cca 1 000 e-mailů za hodinu v závislosti na typu využívané služby (sdílený hosting, vyhrazený server, resp. IP). Pokud si nejste jisti, nebo potřebujete posílat více, neváhejte se s námi poradit.

Technická správnost e-mailu

Technické chyby jsou jednou ze z hlavních příčin vyřazení zprávy různými antispamovými filtry, zkuste proto dodržovat několik doporučení:

 • Vždy vyplňte správně a pravdivě údaje hlavičky e-mailu tj. odesílatel, předmět, příjemce
 • Adresa odesílatele (tj. hlavička From) musí být z domény, na níž je umístěn odesílací skript
 • Použijte hlavičky pro hromadné zprávy - Precedence: bulk a List- (List-ID, List-Unsubscribe apod.)
 • Poměr obsahu k obrázkům by měl být vyvážený (e-maily obsahující pouze obrázky jsou často označovány za SPAM)
 • Dbejte na správné kódování e-mailu
 • Neváhejte využívat elektronický podpis
 • Vyhněte se závadným slovům v předmětu např. Link, Share, Sale, Best apod.
 • Vyhněte se psaní textů VELKÝMI PÍSMENY
 • Nezačínejte e-mail slovem "Dear..."
 • E-maily podepisujte technologií DKIM, na Vaší doméně mějte správně nastavené SPF a DMARC záznamy

Dodržení zákonných požadavků

 • Vždy označte jasně a srozumitelně, že se jedná o obchodní sdělení (nezastírejte sdělení nejasnými názvy)
 • Vždy uvádějte pravdivě odesílatele sebe, resp. skutečného odesílatele pokud jste pouze technický správce (viz. UOOU), nikdy neuvádějte 3. osobu i když prezentujete její produkty či služby (např. pokud budete vlastním zákazníkům doporučovat produkty partnera, odesílatelem jste stále Vy)
 • Vždy umožněte příjemci odvolat souhlas se zasíláním (bezplatně a účinně), a pokud jej odvolá, dbejte na to, abyste omylem neposlali sdělení příště znovu
 • Zákon se nevztahuje na dobročinnou a charitativní činnost, přesto je však dobré dodržet pravidla posílání

Další tipy, jak se vyhnout chybám

 • Často můžete odhalit problém kontrolou, zda neposíláte sdělení na mnoho nekonkrétních adres, jako např.: info@example.org, kontakt@example.org, admin@example.org, objednavky@example.org
 • Pokud si nejste jisti, zda se nejedná o SPAM, zvažte, jak byste sami reagovali na Vaše sdělení, pokud by Vám jich přišlo denně do schránky třeba 20.

Naše standardní limity

 • Maximálně 1 000 e-mailů za hodinu z PHP (viz. nápověda)
 • Ideálně 200 e-mailů za půl hodiny
 • Na vyhrazených serverech bez vlastní veřejné IPv4 adresy 400 e-mailů za den (e-maily přijaté ke zpracování nad tento limit jsou postupně odesílány v dalších dnech)
 • Na vyhrazených serverech s vlastní veřejnou IPv4 adresou individuálně dle dohody
 • Z e-mailového klienta max. 300/hodinu, nicméně náš odesílací server pro poštovní klienty není pro odesílání hromadných zpráv určen

TIP

Zkuste si nejprve své sdělení poslat sami do své schránky se zapnutým antispamem a podívejte se, zda "projde" a jaké získá skóre v našem anti-spamu (naleznete v hlavičce e-mailu).

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

 • 14 dní na vyzkoušení
 • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru