Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » Politiky SMTP serverů

Politiky SMTP serverů


nahoru

Přijímání pošty

Při přijímání je každá e-mailová zpráva otestována několika testy, které mají za úkol identifikovat či rovnou odmítnout nevyžádanou či jinak závadnou korespondenci. Vykonání některých testů je závislé na zvolené politice pro přijímání pošty, nebo na nastavení e-mailové schránky příjemce. Testy jsou následující:

 1. Spamové blacklisty - pouze u politiky [d]
 2. Existence domény odesílatele - zjišťuje možnost doručení zprávy na doménu odesílatele (MX či A záznamy); pokud takové doručení není možné, zpráva je odmítnuta
 3. Možnost doručení do schránky příjemce - odmítá zprávy směřované do neexistujících nebo zaplněných schránek
 4. Greylisting
 5. Přípony souborů příloh - pouze u politik [c] a [d]
 6. Antivir - u politik [b], [c] a [d]
 7. Antispam - je-li zapnut u schránky příjemce

nahoru

Různé politiky SMTP serverů

Přijímání pošty na Vaši doménu můžete ovlivňovat volbou jedné z politik pro přijímání pošty. Volbu politiky můžete provést v klientské sekci ve správě domény v části E-maily.
Naše SMTP servery přijímají e-maily nejvýše o velikosti cca 100 MB.

Dostupné politiky

Politika Antivirová kontrola Kontrola obsahu Kontrola IP dle blacklistů
[a] NE NE NE
[b] ANO NE NE
[c] ANO ANO - přijetí zprávy s přílohou závisí na koncovce ve jméně přílohy NE
[d] ANO ANO - přijetí zprávy s přílohou závisí na koncovce ve jméně přílohy ANO - přijetí zprávy závisí na IP adrese klienta, který vytvořil spojení na server

Pokud z nějakého důvodu dojde k odmítnutí přijetí zprávy našimi servery, je o tom klient (rozuměj odesílací server), který se snaží zprávu odeslat, obeznámen (SMTP kódem 5xx). Jeho povinností je o tom informovat původního odesílatele zprávy. Není tedy možné, aby se kvůli zvolené politice přijímání emailů nějaká zpráva určená do vaší schránky "ztratila". Odesílatel by se měl o každém případu nedoručení odeslané zprávy a důvodu tohoto nedoručení dozvědět.

Názvy primárních přijímacích SMTP serverů pro různé politiky pro přijímání zpráv:
mx1a10.thinline.cz
mx1b10.thinline.cz
mx1c10.thinline.cz
mx1d10.thinline.cz

Písmena "a", "b", "c", "d" v uvedených názvech odpovídají politikám uvedeným výše pod stejnými písmeny. Sekundární servery jsou tři:
mx1a20.thinline.cz
mx1b20.thinline.cz
mx1c20.thinline.cz

Zde písmena "b", "c" znamenají něco jiného. Pro mx1b20.thinline.cz platí politika "prochází antivirem, filtruje koncovky, závisí na IP adrese klienta" a mx1c20.thinline.cz je speciální server, který na každý požadavek odpoví SMTP kódem 4xx. Politikou na sekundárních serverech se nemusíte zabývat, je nastavena automaticky.

Výchozím nastavením je politika [d] - tedy:
primární: mx1d10.thinline.cz
sekundární: mx1b20.thinline.cz

Pokud si od nás nenecháváte spravovat DNS záznamy (tzn. Vaše doména nepoužívá naše nameservery) a provedete změnu politiky, musíte ještě příslušně změnit MX záznamy domény. Potřebné údaje najdete v klientské sekci, ve správě domény v části Údaje o doméně. V případě, že tak neučiníte, nebude možné na Vaši doménu doručit žádnou poštu!


nahoru

Černé listiny IP adres

Černé listiny (blacklisty) jsou veřejné průběžně aktualizované seznamy IP adres počítačů, z nichž je odesílána problematická pošta (spam, viry apod.). Jedná se o velmi důležitý nástroj v boji proti nevyžádané poště. Pokud je SMTP spojení provedeno z IP adresy vedené v některém z blacklistů, přijímací SMTP servery (politika [d]) je odmítnou chybovým kódem 553. Používáme například následující blacklisty:

 • url.rbl.jp
 • bl.spamcop.net
 • psbl.surriel.com
 • b.barracudacentral.org
 • cbl.abuseat.org
 • dnsbl.sorbs.net

Používání černých listin se může průběžně měnit.


nahoru

Greylisting

Na všech našich přijímacích SMTP serverech je nasazen tzv. greylisting. Je to velmi účinná metoda v boji proti spamu. Tato metoda předpokládá, že SMTP servery odesílatelů spamu neprovedou další SMTP spojení v případě, že bude první spojení odmítnuto (a v praxi tomu tak ve většině případů skutečně je).

První spojení od neznámého odesílatele je odmítnuto (zohledňuje se e-mailová adresa odesílatele a IP adresa, ze které bylo provedeno SMTP spojení). Odmítnutí proběhne SMTP kódem, který informuje o dočasné chybě (4xx) a pro standardní SMTP server dodržující standardy (RFC 2821) je signálem pro pozdější pokus o doručení zprávy. Po prvním odmítnutí daného odesílatele je pět minut poté možné běžné spojení a to v intervalu dalších 24 hodin bez odmítnutí (v případě více spojení se tato doba neustále prodlužuje).

Toto řešení sice může vést ke zpozdění přijetí dané zprávy (délka zpoždění záleží na nastavení odesílatelova SMTP serveru - obvykle je to pár minut), nicméně dokáže zamezit přijetí většiny spamu, který míří do schránek uživatelů.

V greylistingu máme nastavenu celou řadu výjimek. Není například aplikován na všechny naše servery, nebo na zprávy, kde e-mailová adresa odesílatele končí na ".cz".


nahoru

Zakázané koncovky

Pokud máte u své domény nastavenu politiku pracující při přijetí s obsahem zprávy (tedy [c] nebo [d]), nebude přijata zpráva, která obsahuje v příloze soubor s jednou z následujících koncovek:

.bat .chm .cmd .com .cpl .dll .exe .hlp .hta .jar .js .pif .reg .scr .shs .vbe .vbs .vxd .wsf .wsh

Kontrola je prováděna u souborů přiložených přímo, i u souborů v přiložených archivech (zip, rar apod.) nechráněných heslem.


nahoru

Odesílací SMTP server

SMTP server smtp.cesky-hosting.cz slouží (fyzickým) uživatelům pro odesílání běžné pošty z jejich poštovních klientů. Řídí se politikou [c], odchozí zprávy tedy procházejí antivirovou kontrolou a kontrolou na zakázané koncovky příloh. Odchozí zprávy jsou také kontrolovány antispamem. Přes tento server je možné odeslat e-mail nejvýše o velikosti 30 MB.

Tento server není určen pro odesílání hromadných zpráv, pro automatizované odesílání (z nějakých zařízení typu tiskárny, skenery, kamery, NAS apod.), ani pro odesílání zpráv z webových aplikací.

Využívání serveru nežádoucím způsobem může vést k omezení služby!

Množství odeslaných zpráv na jednoho uživatele je omezeno na 300 zpráv za hodinu (započítávají se i zprávy odeslané z webmailu), za samostatnou zprávu se považuje i kopie. V případě, že uživatel tento limit překročí, SMTP server bude jeho další pokusy o odeslání po zbytek hodiny odmítat chybovým kódem 5xx. Současně je omezen i maximální počet příjemců v jedné zprávě (na 100). Tato opatření mají zabránit nežádoucímu využívání serveru, které by mohlo vést ke zpoždění odesílání zpráv jiných uživatelů. Pro odesílání zpráv z webových aplikací slouží PHP funkce mail().


nahoru

Zpět na přehled nápovědy


Potřebujete poradit?
Jsme online