Nacházíte se zde: Úvod Podpora Nápověda Skripty na serveru Nastavení PHP

Hlavní rozdíly v nastavení jednotlivých řad PHP

Výchozí konfigurace PHP na serverech s PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.3, PHP 7.4 a PHP 8.2 se v některých parametrech liší, následuje přehledová tabulka. Kompletní nastavení PHP na své doméně zjistíte z výpisu funkce phpinfo(). Podrobnější výtah z konfigurace PHP je uveden níže.

Nastavení PHP 8.2 PHP 7.4 PHP 5.4 - 7.3 PHP 5.3 PHP 5.2
Max. počet PHP procesů 12 12 8 7 7
memory_limit 256M* (max. 1024M) 256M* (max. 1024M) 64M* (max. 256M) 64M* (max. 128M) 48M* (max. 128M)
max_execution_time 30* (max. 300) 30* (max. 300) 30 30 30
upload_max_filesize 32M* (max. 512M) 32M* (max. 512M) 32M* (max. 128M) 32M* (max. 128M) 32M* (max. 128M)
safe_mode  - - - Off * On
register_globals - - - Off * Off *
magic_quotes_gpc - - - Off * Off *
session.auto_start Off * Off * Off * Off * Off *
display_errors Off * Off * Off * Off * Off *
log_errors Off * Off * Off * Off * Off *
short_open_tag Off * On * On * On * On *
rozšíření pro práci s MySQL mysqli, pdo_mysql mysqli, pdo_mysql mysql (není v PHP 7), mysqli, pdo_mysql mysql, mysqli, pdo_mysql mysql, mysqli, pdo_mysql

* hodnoty označené hvězdičkou si můžete změnit v klientské sekci

Systém na serverech s PHP 5.2 je postaven tak, že zapnutý safe_mode nebrání běžné práci. PHP je (na serverech s PHP 5 a vyšším) interpretováno přes FastCGI a pomocí suEXEC je spouštěno pod systémovým uživatelem dané domény, který je zároveň i vlastníkem souborů na serveru.

Další důležité informace o práci se soubory na serveru najdete na stránce Práce se soubory a adresáři na serveru, užitečné informace týkající se PHP skriptů na stránkách PHP skripty a Tipy k PHP aplikacím.

Vzhledem k tomu, že vývoj starších řad PHP již byl ukončen, doporučujeme přechod na novější verze. Bližší informace o postupu změny najdete v článku Změna používané řady PHP/MySQL.
Starší řady budeme nadále podporovat, nicméně v nich již nebude docházet k opravám možných chyb a rozšiřování funkcionality. Proto se může stát, že na těchto řadách nebudou korektně fungovat novější uživatelské aplikace (například nové verze oblíbených open source aplikací) či některé funkce (např. připojení na šifrované vzdálené zdroje). Novější servery jsou také výkonnější.

Výtah z konfigurace PHP

V následující tabulce je uveden přehled některých výchozích nastavení PHP. Vybraná nastavení můžete pro příslušnou (sub)doménu nebo cron změnit v klientské sekci (ve správě domény v části Webserver resp. Cron). Ostatní nastavení můžeme změnit na požádání, pokud požadované nastavení nekoliduje s naší politikou bezpečnosti a provozu aplikací a serverů.

Nastavení PHP 8.2 PHP 7.4 PHP 5.6, 7.0, 7.3 PHP 5.5 PHP 5.4 PHP 5.3 PHP 5.2
Server API CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI CGI/FastCGI
Maximální počet souběžných PHP procesů jednoho uživatele 12 12 8 8 8 7 7
allow_call_time_pass_reference off off off off off off off
allow_url_fopen on on on on on on on
allow_url_include off off off off off off off
arg_separator.input & & & & & & &
arg_separator.output & & & & & & &
asp_tags - - off (od PHP 7.0 zrušeno) off off off off
default_socket_timeout 60 60 60 60 60 60 60
disable_functions set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair set_time_limit, system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, ini_set, dl, openlog, syslog, putenv, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, socket_accept, socket_bind, socket_create, socket_create_listen, socket_listen, socket_create_pair
display_errors off off off off off off off
enable_dl off off off off off off off
file_uploads on on on on on on on
gpc_order / variables_order GPCS GPCS GPCS GPCS GPCS GPCS GPCS
implicit_flush off off off off off off off
magic_quotes_gpc - - - - - off off
magic_quotes_runtime - - - - - off off
magic_quotes_sybase - - - - - off off
max_execution_time 30 30 30 30 30 30 30
max_input_time 60 60 60 60 60 60 60
memory_limit 256M 256M 64M 64M 64M 64M 48M
open_basedir /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp /home/www/doména/www/(sub)doména:/home/www/tmp
output_buffering 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
post_max_size 40M 40M 40M 40M 40M 40M 32M
register_argc_argv off off off off off off off
register_globals - - - - - off off
register_long_arrays off off off off off off off
safe_mode - - - - - off on
session.auto_start off off off off off off off
session.cache_expire 180 180 180 180 180 180 180
session.cookie_lifetime 0 0 0 0 0 0 0
session.cookie_path / / / / / / /
session.entropy_length 16 16 16 16 16 16 16
session.gc_divisor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000
session.gc_maxlifetime 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
session.gc_probability 1 1 1 1 1 1 1
session.name PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID PHPSESSID
session.save_handler files files files files files files files
session.save_path /tmp /tmp /tmp /tmp /tmp /tmp /tmp
session.use_cookies on on on on on on on
session.use_only_cookies off off off off off off off
session.use_trans_sid off off off off off off off
short_open_tag off on on on on on on
upload_max_filesize 32M 32M 32M 32M 32M 32M 30M
upload_tmp_dir /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp /home/www/tmp
url_rewriter.tags a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry a=href, area=href, frame=src, input=src, form=fakeentry
instalovaná rozšíření bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mhash, mcve, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mhash, mcve, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt (z PHP 7.3+ odstraněno), mhash, mcve, mysql (z PHP 7.0+ odstraněno), mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci. Zend Guard Loader je k dispozici jen v PHP 5.6, IONCube Loader do PHP 7.3.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mcve, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer (resp. Zend Guard Loader) nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.
bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dba, dom, exif, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mime_magic, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, Reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Zend Optimizer nebo IONCube Loader je možné pro vybranou (sub)doménu zapnout v klientské sekci.

Zpět na nadřazené téma

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

  • 14 dní na vyzkoušení
  • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru