Nacházíte se zde: Úvod Podpora Odstávky a výpadky

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

Odstávka webserverů

5. 11. 2008
Dnes v noci budou odstaveny webservery Abel, Archie, Baxter a Ackerman z důvodu aktualizace systémů. Odstávka jednotlivých serverů by neměla přesáhnout 5 minut.
Update serverů bude dokončen v noci z 6.11. na 7.11. Odstávka bude opět trvat cca 5 minut.
Odstávka

Výpadek PHP na serveru Archie

22. 9. 2008
Dnes cca ve 2:50 nastal problém s příslušným modulem na webserveru Archie, který vedl k nemožnosti spouštění PHP skriptů. Problém byl vyřešen cca ve 3:40, statického obsahu se netýkal.
výpadek

Výpadek MySQL 4

10. 9. 2008
Dnes cca v 9:07 došlo k výpadku MySQL 4 pro webservery Kryton a Abel. Problém byl vyřešen vzápětí, nicméně v několika následujících minutách je třeba počítat s horší odezvou databáze (než dojde k naplnění cache po startu databáze).
výpadek

Výpadek poštovního úložiště

7. 9. 2008
Dnes cca v 0:35 došlo k výpadku poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz, byl nutný zásah v serverovně. Server byl vrácen zpět do provozu v 1:20.
výpadek

Aktualizace software na webserverech

6. 9. 2008
Dnes v noci bude provedena bezpečnostní aktualizace software na všech webserverech. Z tohoto důvodu můžou být některé služby na krátkou dobu nefunkční.
Odstávka

Odstávka poštovního úložiště

31. 8. 2008
Dnes v noci bude opět odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz. Odstávka začne cca ve 23:00, délka by neměla přesáhnout 3 hodiny. Bude dokončeno navýšení diskového prostoru.
Server byl mimo provoz od 23:00 do 2:15.
Odstávka

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

17. 8. 2008
Dnes v noci bude odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz, důvodem je navýšení jeho diskové kapacity. Předpokládaný začátek je ve 23:00, odstávka bude trvat pravděpodobně 3 - 5 hodin. Během odstávky nebudou přístupné e-mailové schránky na tomto úložišti, nové zprávy do nich směřované budou doručeny později. Odstávka se nedotkne úložiště mail2.cesky-hosting.cz ani serveru pro odesílání pošty.
Server byl mimo provoz cca od 23:00 do 2:30. Při nasazení nového diskového pole bohužel došlo k technickým problémům, takže operaci budeme muset opakovat. O související odstávce budeme opět předem informovat.
Odstávka

Odstávka MySQL 5 pro webserver Kamila

17. 7. 2008
Dnes v noci bude na několik minut odstaven MySQL 5 server pro nový webserver Kamila. Bude provedena úprava konfigurace.
Kolem 22:50 byly provedeny celkem tři odstávky v celkovém trvání asi 20 sekund.
Odstávka

Výpadek odesílacího SMTP serveru

15. 7. 2008
Dnes kolem 14:00 došlo k softwarovému problému na odesílacím SMTP serveru pro poštovní klienty (smtp.cesky-hosting.cz), problém řešíme. Odesílání pošty jiným způsobem (např. webmail, PHP aplikace) nebylo dotčeno. Uživatelé mohou k odesílání také používat jiné SMTP servery (např. SMTP servery svých poskytovatelů připojení k Internetu).
Provoz byl obnoven cca v 15:10.
výpadek

Odstávka mailserveru

15. 7. 2008
Dnes večer bude kvůli výměně disku na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz.
Server byl odstaven od 0:27 do 0:33 a pak od 0:38 do 0:44.
Odstávka

Výpadek poštovního serveru

12. 7. 2008
Dnes ve 12:05 došlo k výpadku serveru mail.cesky-hosting.cz (poštovní úložiště). Byl nutný zásah v serverovně. Provoz byl obnoven ve 12:53.
výpadek

Odstávka serveru Baxter

1. 7. 2008
Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Baxter. Důvodem je výměna vadného disku.
Server byl mimo provoz od 23:47 do 23:53.
Odstávka

Výpadek napájení v serverovně

24. 6. 2008
Dnes cca v 10:04 došlo u našeho poskytovatele serverhousingu k výpadku napájení do jednoho z našich racků, což vedlo k výpadku části našich serverů. Na řešení pracujeme.
Výpadek se týkal webserverů Archie, Ackerman a Baxter a poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz. Webservery byly vráceny do provozu krátce po 10:20. U poštovního úložiště bohužel došlo k problému s hardware, proto zprovoznění potrvá déle. Poštovní úložiště bylo vráceno do provozu cca ve 12:10, následně bude probíhat resynchronizace diskových polí, proto je třeba počítat s horší odezvou serveru způsobenou velkou zátěží.
výpadek

Odstávka serveru Ackerman

25. 4. 2008
Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven webserver Ackerman kvůli výměně vadného disku.
Server byl mimo provoz od 23:52 do 23:57.
Odstávka

Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

24. 4. 2008
Dnes cca v 17:50 došlo k přetížení MySQL serveru Kocour (je používán aplikacemi na webserverech Kryton a Abel), v následujících minutách je třeba počítat s jeho horší odezvou. Příčinu problému hledáme.
výpadek

Odstávka serveru Ackerman

16. 4. 2008
Dnes v noci bude odstaven webserver Ackerman, bude provedena výměna hardware. Délka odstávky by neměla překročit 15 minut.
Server byl mimo provoz cca od 0:18 do 0:34.
Odstávka

Odstávka konektivity

12. 4. 2008
Dnes v noci byla ze strany našeho poskytovatele připojení (serverhousingu) provedena optimalizace nastavení sítě. Z toho důvodu mohlo přibližně v době od 4:05 do 4:15 docházet ke zhoršené odezvě našich serverů.
Odstávka

Odstávka klientské sekce

7. 4. 2008
Dnes ve večerních hodinách bude odstaveno ovládání hostingových služeb z klientské sekce, budou dokončeny úpravy systému z minulého týdne. Doba odstávky by neměla překročit 60 minut.
Odstávka proběhla cca od 21:15 do 22:10.
Odstávka

Odstávka klientské sekce

3. 4. 2008
Dnes ve večerních hodinách bude odstavena klientská sekce (část domény), proběhnou úpravy systému. Doba odstávky by neměla překročit 60 minut.
Odstávka proběhla cca od 21:30 do 22:50, příští týden bude provedena ještě jedna - opět o ní budeme předem informovat.
Odstávka

Odstávka serveru Archie

25. 3. 2008
Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Archie z důvodu výměny vadného disku.
Server byl mimo provoz od 5:29 do 5:34.
Odstávka

Odstávka serverů Kryton a Ackerman

23. 2. 2008
Dnes v noci bude provedena odstávka webserveru Kryton z důvodu preventivního přesunu na nový hardware. Předpokládaná doba odstávky je cca 1 hodina. Dále bude na cca 5 minut odstaven webserver Ackerman.
Odstávka

Přetížení MySQL pro webserver Kochanski

20. 2. 2008
Dnes asi v 11:20 došlo vinou aplikace jednoho z klientů k přetížení MySQL serveru pro webserver Kochanski. Přetížení vedlo ke zhoršené odezvě MySQL, problém byl vyřešen přibližně v 11:35.
výpadek

Odstávka serveru Kryton

13. 2. 2008
Dnes v noci bude cca na 20 minut odstaven webserver Kryton z důvodu posílení hardware.
Další odstávka proběhne v noci ze 17. na 18.2.
Odstávka

Odstávka serveru Dibbley

12. 2. 2008
Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Dibbley z důvodu upgradu software.
Webserver byl mimo provoz v době od 0:09 do 0:13 a od 0:59 do 1:07.
Odstávka

Výpadek serveru Abel

10. 2. 2008
Dnes cca v 0:22 došlo k výpadku serveru Abel, problém řešíme.
Provoz byl obnoven před 2:30. K dalšímu výpadku bohužel došlo ve 14:02, bylo potřeba zásahu v serverovně. Provoz byl obnoven ve 14:20.
Příčinou problémů jsou útoky na server. Útok se opakoval po 22:15, nicméně se nám podařilo odhalit jeho zdroj - je to jedna nedostatečně zabezpečená klientská aplikace. Problém řešíme, součástí řešení je i nutnost odstavit webserver z provozu. Provoz byl obnoven ve 23:10, kdybyste narazili na nějaké problémy s Vašimi stránkami, obraťte se na zákaznickou podporu.
výpadek

Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

31. 1. 2008
Dnes cca po 13:30 došlo vinou aplikace jednoho z klientů k přetížení MySQL 4 databáze pro webservery Kryton a Abel. Z toho důvodu byla několik minut poté zhoršena odezva databáze.
Odstávka

Odstávka databázových serverů MySQL 5

28. 1. 2008
Nově nasazená verze MySQL 5 bohužel obsahuje chybu, ta se projevuje nefunkčností řazení výsledků v určitém typu SQL dotazů. Proto bude dnes v noci nasazena verze jiná, která by tuto chybu obsahovat neměla. Doba odstávky jednotlivých databázových serverů by opět neměla překročit jednu minutu.
Odstávky proběhly cca mezi 23:00 a 23:05, každá trvala asi 30 sekund.
Odstávka

Odstávka databázových serverů MySQL 5

24. 1. 2008
Dnes v noci bude aktualizována verze databází MySQL 5. Z toho důvodu budou databáze odstaveny, doba odstávky by u každého serveru neměla překročit jednu minutu. Odstávky proběhly cca mezi 1:10 a 1:15, každá trvala asi 30 sekund.
Odstávka

Odstávka přijímacích SMTP serverů

18. 1. 2008
Dnes v noci budou na cca 20 minut odstaveny přijímací SMTP servery pro politiky A, B a C. Pošta směřující na přijímací SMTP servery v době odstávky bude přijata sekundárními přijímacími SMTP servery a doručena později. Důvodem odstávky je změna operačního systému.
Odstávka byla přesunuta na noc 20.1. Odstávka proběhla cca mezi 0:15 a 0:45.
Odstávka

Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

15. 1. 2008
Dnes cca v 17:10 došlo k velkému přetížení MySQL 4 serveru pro webservery Kryton a Abel. Z tohoto důvodu mohla být cca do 17:35 horší odezva příslušných prezentací pracující s touto databází.
výpadek
Odstávka

Odstávka

Plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware).

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.
Výpadek

Výpadek

Vyřazení služby z důvodu závady

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

  • 14 dní na vyzkoušení
  • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru