Nacházíte se zde: Úvod Podpora Odstávky a výpadky

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

Odstávka databázového serveru

9. 12. 2016
Dnes v noci bude odstaven databázový MySQL server pro webservery Sebastian a Billy. Důvodem je úprava nastavení operačního systému. Předpokládaná délka odstávky je cca 1 minuta.
Odstávka

Úpravy u poskytovatele konektivity

31. 10. 2016
Zítra ráno po 1:30 bude náš poskytovatel konektivity provádět úpravy ve své páteřní síti. Důvodem je dokončení rozšíření kapacit páteřních datových linek k zahraničním operátorům. Práce by měly ovlivnit pouze zahraniční datový tok a to jen krátkodobě (v řádu minut) při přepínání routování zahraniční konektivity.
Odstávka

Odstávka serverů

25. 10. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému postupně odstavena všechna poštovní úložiště a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Dále budou odstaveny databázové servery sdíleného hostingu, konkrétně MySQL servery řad 4.0, 5.0 a 5.1 a PostgreSQL řad 7 a 8. Předpokládána doba odstávky jednotlivých serverů by neměla přesáhnout 10 minut.
Odstávka

Odstávka serverů

24. 10. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery petersen, toaster, chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut. Dále budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému na cca 5 minut odstaveny webservery kryton, dibbley, baxter, talia, lister, emocuc, sebastian, billy, kid a dan.
Odstávka

Odstávka poštovních serverů

17. 10. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4. Dále bude odstaven server pro oba webmaily. Doba, po kterou služby nebudou dostupné, by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Odstávka serverů

22. 9. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery petersen, toaster, chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut. Následně budou kvůli aktualizaci jádra odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. I zde by doba odstávky neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Úpravy u poskytovatele konektivity

21. 9. 2016
Zítra ráno mezi 1:30 a 4:00 bude náš poskytovatel konektivity provádět úpravy ve své páteřní síti. Jejich cílem zvýšení redundance a kapacity klíčových tras. V této době může docházet ke krátkodobé nedostupnosti našich serverů (v řádu minut) při přepínání routování konektivity.
Odstávka

Odstávka webserveru Dibbley

7. 9. 2016
Dnes v noci bude odstaven webserver Dibbley. Důvodem je jeho migrace na výkonnější hardware a změna operačního systému. Nejprve bude na cca 20 minut souborový systém pro uživatelská data přepojen do režimu read-only (na disk tedy nebude možné zapisovat), poté bude server ještě na cca 15 minut kompletně odstaven.
Odstávka

Odstávka webserveru Baxter

23. 8. 2016
Dnes v noci bude odstaven webserver Baxter. Důvodem je jeho migrace na výkonnější hardware a upgrade operačního systému. Nejprve bude na cca 30 minut souborový systém pro uživatelská data přepojen do režimu read-only (na disk tedy nebude možné zapisovat), poté bude server ještě na cca 15 minut kompletně odstaven.
Odstávka

Odstávka webserveru Dibbley

22. 8. 2016
Dnes v noci bude z důvodu aktualizace software na cca 5 minut odstaven webserver Dibbley.
Odstávka

Odstávka poštovních serverů

22. 7. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software a jádra operačního systému krátce odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6. Následně bude odstaven také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba, po kterou služby nebudou dostupné, by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Odstávka webserverů

20. 7. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému, webserveru a PHP odstaveny webservery chen, selby, hector a nebb. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Odstávka webserverů

29. 6. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému odstaveny webservery petersen a toaster. Doba odstávky by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Odstávka databázových serverů

24. 6. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace krátce odstaveny databázové servery MySQL na serverech petersen, toaster, selby, chen, hector a nebb. Délka jednotlivých odstávek by neměla překročit 5 minut.
Odstávka

Odstávka webserverů

21. 6. 2016
Dnes v noci bude kvůli aktualizaci krátce odstaven webserver hector a nebb. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 5 minut.
Odstávka

Odstávka webserveru Kochanski

21. 6. 2016
Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven webserver Kochanski z důvodu aktualizace některých systémových knihoven a úpravy konfigurace služeb.
Odstávka

Odstávka webserverů

16. 6. 2016
Dnes v noci budou na cca 10 minut odstaveny webservery Kryton a Abel. Důvodem je posílení hardware - navýšení operační paměti.
Odstávka

Odstávka webserverů

13. 6. 2016
Dnes v noci budou odstaveny webservery Kryton a Abel z důvodu změny (modernizace) typu souborového systému na diskových polích určených pro data uživatelů. Nejprve bude na obou serverech na cca 30 minut přepojen souborový systém do režimu pouze pro čtení (na disky tedy nebude možné zapisovat žádná data), poté budou servery ještě na cca 5 minut kompletně odstaveny.
Odstávka

Výpadek serveru

1. 6. 2016
Dnes ráno v 5:55 došlo k havárii fyzického serveru, na kterém jsou umístěny webservery Kamila a Talia. Je potřebný zásah administrátora přímo v datacentru, o znovuobnovení provozu budeme informovat.
Server byl zprovozněn v 7:00, administrátor musel vyměnit vadný hardware. Přibližně v 7:30 došlo k opětovnému výpadku serverů Kamila a Talia. Situaci řeší administrátor v datacentru. Server byl zprovozněn v 8:00, administrátor přesunul systém do náhradního serveru.
výpadek

Odstávka webserverů

1. 6. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci krátce odstaveny webservery petersen a toaster.
Odstávka

Odstávka poštovních úložišť

20. 5. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software na cca 5 minut odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4.
Odstávka

Odstávka webserveru Petersen

26. 4. 2016
Dnes v noci bude provedena odstávka webserveru Petersen z důvodu přesunu serveru na výkonnější hardware a přesunu uživatelských databází na rychlé SSD disky. Předpokládaná délka odstávky jsou 3 hodiny.
Odstávka proběhla v době od 1:05 do 2:10.
Odstávka

Úpravy u poskytovatele konektivity

19. 4. 2016
Zítra ráno (mezi 1:00 a 4:00) bude náš poskytovatel konektivity provádět bezpečnostní aktualizaci firmware na svých síťových zařízeních. Vliv na datový provoz by měl být pouze minimální v řádu vteřin při přepínání sítě mezi páteřními síťovými prvky.
Odstávka

Odstávka serverů

8. 4. 2016

Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstaveny webhostingové servery petersen, toaster, selby a chen. Následně budou odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba odstávky jednotlivých serverů by neměla překročit 10 minut.

Odstávka

Odstávka webserveru

6. 4. 2016
Dnes v noci bude kvůli aktualizaci krátce odstaven webserver hector. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Omezení provozu webserverů Dibbley a Archie

22. 3. 2016
Dnes v noci bude na serverech Dibbley a Archie na cca 15 minut přepojen souborový systém určený pro data uživatelů do režimu pouze pro čtení, v tu dobu tedy nebude možné na něj zapisovat žádná data. Důvodem je oprava databáze diskových kvót.
Odstávka

Odstávka poštovních serverů

14. 3. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace software na cca 10 minut odstaveny odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz a také poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6.
Odstávka

Výpadek MySQL serveru pro webserver Chen

27. 2. 2016
Dnes v 07:20 došlo k výpadku databázového serveru pro webserver Chen. Provoz serveru byl obnoven v cca 07:28.
výpadek

Odstávka webserverů

22. 2. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci krátce odstaveny webservery a databázové servery petersen, toaster, selby, chen a hector. Doba odstávky jednotlivých služeb by neměla překročit 4 minuty.
Odstávka

Odstávka webmailů

4. 2. 2016
Dnes v noci budou kvůli aktualizaci jádra operačního systému příslušného serveru odstaveny oba naše webmaily. Předpokládaná délka odstávky je cca 10 minut.
Odstávka

Odstávka poštovních serverů

3. 2. 2016
Dnes v noci budou na cca 10 minut odstavena poštovní úložiště esorimmer, esorimmer2, esorimmer3 a esorimmer4. Důvodem odstávky jsou bezpečnostní aktualizace jader operačních systémů.
Odstávka

Úpravy u poskytovatele konektivity

2. 2. 2016
Zítra brzy ráno (po 2:00) bude náš poskytovatel konektivity provádět modernizaci páteřní sítě za účelem zvýšení provozní bezpečnosti, inovace dle nových trendů a rozšíření infrastruktury. Vliv na produkční provoz bude maximálně v řádu desítek vteřin či jednotek minut.
Odstávka

Odstávka webserverů

2. 2. 2016
Dnes v noci budou na cca 5 minut postupně odstaveny webservery Kryton, Abel, Kochanski, Dibbley, Archie, Baxter, Ackerman, Kamila, Talia, Lister, Rimmer, Epidem, Emocuc, Sebastian, Billy, Kid a Dan. Důvodem odstávky jsou bezpečnostní aktualizace jader operačních systémů.
Odstávka

Odstávka webserverů

2. 2. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace krátce odstaveny databáze na webserverech Petersen a Toaster. Doba odstávky by neměla překročit 5 minut.
Odstávka

Odstávka serverů

20. 1. 2016
Dnes v noci budou z důvodu aktualizace jádra operačního systému odstaveny webhostingové servery petersen, toaster, selby, chen a hector. Následně budou odstavena poštovní úložiště esorimmer5 a esorimmer6 a také odesílací SMTP server smtp.cesky-hosting.cz. Doba odstávky jednotlivých serverů by neměla překročit 10 minut.
Odstávka

Přesun technologií

15. 1. 2016
Během následujících dvou nocí dokončíme přesun hlavních hostingových technologií, který jsme avizovali v článku Přesun technologií do nového datacentra ServerPark. V noci z pátku 15.1. na sobotu 16.1. přesuneme všechny webservery a databázové servery sdíleného hostingu, nejnovější poštovní úložiště Esorimmer6 a některé dedikované servery. V noci ze soboty 16.1. na neděli 17.1. přesuneme zbývající dedikované a poštovní servery. Začátek prací plánujeme v obou případech na 0:30, délku odstávky jednotlivých serverů odhadujeme na 30-60 minut.
Odstávka

Odstávka serverů

3. 1. 2016
Dnes v noci budou na cca 5 minut postupně odstavena poštovní úložiště Esorimmer, Esorimmer2, Esorimmer3 a Esorimmer4 a oba naše webmaily kvůli aktualizacím jader operačních systémů.
Odstávka
Odstávka

Odstávka

Plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware).

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.
Výpadek

Výpadek

Vyřazení služby z důvodu závady

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

  • 14 dní na vyzkoušení
  • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru