Nacházíte se zde: Úvod Podpora Odstávky a výpadky

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

Dokončení přesunu serverů do nového datacentra

16. 12. 2011
Dnes v noci bude dokončen přesun serverů do nového datacentra - budou přesunuty webservery a databázové servery pro sdílený hosting a několik serverů servisních. Začátek akce plánujeme na půlnoc, délka odstávek jednotlivých serverů by neměla překročit 60 minut. Po celou dobu stěhování bude odstavena správa služeb v klientské sekci. Přesuny posledních serverů byly dokončeny kolem 4:00. Zákazníkům, kteří nevyužívají u svých domén naše nameservery si dovolujeme připomenout změnu A záznamů popsanou v hostingové zprávě. Změnu doporučujeme provést co nejdříve.
Odstávka

Přesun několika serverů

14. 12. 2011
Dnes v noci budou provedeny přesuny několika dalších serverů. Jedná se o webserver Holly (www.cesky-hosting.cz, klientská sekce, webmail SquirrelMail), několik servisních serverů a většinu virtuálních serverů. Předpokládaná délka souvisejících odstávek je 60 minut. Dále budou kvůli přesunu do jiného stojanu v novém datacentru cca na 10 minut odstaveny webserver Dan, webmail RoundCube a tunel pro staré IP adresy.
Odstávka

Přesun poštovních serverů

9. 12. 2011
Dnes v noci bude proveden přesun poštovních serverů do nového datacentra. Jedná se o všechna poštovní úložiště (mail.cesky-hosting.cz, mail2.cesky-hosting.cz a mail3.cesky-hosting.cz), odesílací SMTP server (smtp.cesky-hosting.cz) a přijímací SMTP servery. Předpokládaná doba odstávky je 60 minut. Příchozí pošta bude v té době shromažďována na sekundárních přijímacích SMTP serverech a bude doručena později. Po celou dobu stěhování bude odstavena správa služeb v klientské sekci.
Odstávka

Odstávka webmailu Roundcube

6. 12. 2011
Dnes večer bude cca na 60 minut odstaven webmail Roundcube (https://webmail2.cesky-hosting.cz), důvodem je přesun serveru do nového datacentra. Ostatní způsoby přístupu do schránek, tedy POP3 a IMAP z poštovních klientů a webmail SquirrelMail (https://webmail.cesky-hosting.cz), nebudou touto operací dotčeny.
Odstávka

Krátké výpadky konektivity

28. 11. 2011
Od dnešní noci zaznamenáváme krátké výpadky konektivity k našim serverům - několik jich nastalo cca mezi 1:00 a 2:00, další kolem 9:30. Výpadky mohou být závislé na síti, ze které se uživatelé připojují - tzn. nemusejí se projevovat všem uživatelům. Jsou způsobeny technickou závadou v síti našeho poskytovatele serverhousingu, na odstranění problému se pracuje.
výpadek

Odstávka poštovního úložiště mail3.cesky-hosting.cz

24. 10. 2011

Dnes v noci bude cca na 15 minut odstaveno poštovní úložiště mail3.cesky-hosting.cz. Důvodem je výměna hardware.

Odstávka

Výpadek části sítě

15. 10. 2011
Dnes po 8:00 došlo k výpadku části naší vnitřní sítě, která se používá pro komunikaci mezi servery. Příčina byla v předem hlášených úpravách v napájecí infrastruktuře našeho poskytovatele serverhousingu, které neměly mít vliv na funkčnost služeb. To se bohužel úplně nepovedlo. Výpadek zasáhl pouze malou část služeb - přístup z webmailu do poštovních schránek a přístup do databází z webserverů Kid, Ackerman, Baxter, Talia a Archie. Problém se nijak nedotkl venkovní dostupnosti serverů, byl vyřešen kolem 8:45.
výpadek

Odstávka webserveru Kid

15. 10. 2011
Dnes v noci bude provedena odstávka webserveru Kid. Nejdříve bude přibližně na hodinu diskové datové pole přepojeno do režimu read-only (na serveru tak nebude dočasně možné měnit uživatelské soubory). Poté bude na cca 5 minut server odstaven kompletně. Důvodem odstávky je změna používaného souborového systému.
Odstávka

Odstávka webserveru Kid

14. 9. 2011
Dnes v noci bude kvůli výměně hardware a změně systémové konfigurace odstaven webserver Kid. Předpokládaná délka trvání odstávky je 10 minut.
Odstávka

Odstávka služeb na poštovním úložišti mail.cesky-hosting.cz

9. 9. 2011
Dnes v noci bude provedena odstávka POP3 a IMAP přístupu do schránek na poštovním úložišti mail.cesky-hosting.cz. Předpokládaná délka trvání odstávky je 30 - 60 minut. Důvodem je příprava na zavedení diskových kvót.
Odstávka

Konverze poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

3. 9. 2011
Dnes v noci bude provedena konverze nejstaršího poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz na systém, který používají naše novější poštovní úložiště. Tato změna mimo jiné umožní na úložišti používat pokročilé funkce, jako jsou třeba kvóty pro schránky, SMS notifikace nebo automatická odpověď.
Kompletní konverze bude trvat celou noc, bude ale prováděna postupně po jednotlivých doménách. Při konverzi nebudou jednotlivé schránky přístupné protokoly POP3 a IMAP, nicméně pouze po dobu několika sekund až minut (podle objemu dat). Na doručování nových zpráv nebudou mít prováděné změny vliv, kromě možného zpoždění při doručení. Stejně tak nebude třeba nijak měnit nastavení poštovních klientů (je-li provedeno správně podle naší nápovědy) ani jiná nastavení. V průběhu konverze bude celou dobu odstavena správa služeb v klientské sekci.
Odstávka klientské sekce zřejmě bude trvat ještě celé nedělní dopoledne. V 10:45 budou na cca 20 minut odstaveny protokoly POP3(s) a IMAP(s).
Odstávka

Odstávka webserveru Ackerman

20. 8. 2011
Dnes v noci bude cca na 10 minut odstaven webserver Ackerman. Důvodem je výměna vadného disku.
Odstávka

Odstávka databázového serveru

26. 7. 2011
Dnes v noci bude na několik minut odstaven MySQL 4 server pro webserver Kochanski. Tento server zároveň také slouží jako PostgreSQL 8 server pro servery ostatní. Důvodem je aktualizace jádra operačního systému.
Odstávka

Odstávka serverů a konektivity

15. 7. 2011
Dnes noci bude provedena odstávka webserverů Abel, Kryton, Dibbley, Archie, Baxter a Ackerman. Zítra v noci budou odstaveny webservery Kamila a Talia a pak všechny MySQL 5 servery. Důvodem odstávek je úprava hardware pro rozšíření možností vzdálené správy. Odstávky budou provedeny postupně, délka každé se bude pohybovat kolem 15 minut.

Dnes v noci také bude náš poskytovatel serverhousingu provádět odstávku konektivity, oznámení následuje:

Vážený zákazníku,
v souladu s ust. bodu 12.1.1 Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Dial Telecom, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaných pracích.
Dne 16.7.2011 v době 00:01-04:00 provede spol. Dial Telecom, a.s. upgrade části své páteřní sítě MPLS. Bude provedena změna řídícího software na páteřních prvcích sítě.
V uvedené době může dojít ke krátkodobému výpadku námi poskytovaných datových a hlasových služeb. V případě jednotlivých služeb předpokládáme výpadky o délce přibližně 15 min, maximálně však 30min. Vzhledem k povaze prováděných prací nelze přesně stanovit čas výpadku vaší služby.
Za případné potíže vzniklé přerušením poskytované služby se Vám předem omlouváme.
Děkujeme za pochopení
Tým Dial Telecom, a.s.

Odstávka

Výpadek webserveru Ackerman

15. 7. 2011
Dnes v 15:49 došlo k výpadku webserveru Ackerman, problém je třeba řešit v serverovně.
Provoz serveru byl obnoven v 16:09.
výpadek

Odstávka serverů

28. 6. 2011
Dnes v noci bude na cca 20 minut odstaven webserver Kid a dále na cca 10 minut webservery Billy, Epidem, Kryton, Lister, Rimmer a poštovní úložiště mail3.cesky-hosting.cz. Důvodem je úprava hardware pro rozšíření možností vzdálené správy.
Odstávka

Odstávka webserveru Kochanski

6. 6. 2011
Dnes kolem půlnoci bude odstaven webserver Kochanski. Důvodem je výměna hardware a změna typu používaného diskového pole. Předpokládaná doba trvání odstávky je 15 minut. Přibližně hodinu před tím bude kvůli synchronizaci dat diskové datové pole přepojeno do režimu read-only (na serveru tak nebude dočasně možné měnit soubory).
Odstávka byla z technických důvodů odložena na noc ze 7. na 8.6.
Odstávka

Odstávka serverů

3. 6. 2011
Dnes v noci budou odstaveny webservery Emocuc, Kid a Sebastian a poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz a mail2.cesky-hosting.cz. Důvodem je úprava hardware pro rozšíření možností vzdálené správy. Odstávka každého serveru by neměla překročit 20 minut.
Odstávka

Výpadek webserveru Kamila

24. 5. 2011
Dnes v 17:27 došlo k výpadku webserveru Kamila, problém řešíme.
Server byl vrácen do provozu v 17:43.
výpadek

Výpadky poštovních služeb na úložišti mail.cesky-hosting.cz

16. 5. 2011

Dnes ráno mezi 7:00 a 9:45 mohlo u některých uživatelů poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz docházet k nefunkčnosti autentizace přes protokoly POP3(s) a IMAP(s). Problém souvisel s dříve avizovanou noční změnou operačního systému na úložišti. Doručování e-mailů do schránek ani samotného obsahu schránek se netýkal.

výpadek

Výpadek webserveru Kryton

15. 5. 2011
Dnes v 8:16 došlo kvůli havárii souborového systému k výpadku služeb na webserveru Kryton. Byl nutný zásah v serverovně, provoz se podařilo obnovit v 9:00. Kvůli opravě systému bude server dnes v nočních hodinách na cca 30 minut odstaven.
výpadek

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

14. 5. 2011
Dnes v noci bude na cca 20 minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz. Důvodem je kompletní výměna používaného operačního systému.
Server byl odstaven od 0:06 do 0:25. Kvůli dokončení úprav systému bude ještě provedena odstávka v noci z 15.5. na 16.5., její délka by neměla překročit 30 minut.
Odstávka

Výpadek poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

9. 5. 2011
Dnes v 19:15 došlo k výpadku jednoho z poštovních úložišť, konkrétně mail.cesky-hosting.cz, problém je třeba řešit v serverovně.
Provoz byl obnoven v 19:54, problém zřejmě souvisel se sobotní aktualizací systémového software. Na serveru bude probíhat resynchronizace diskového pole (pravděpodobně až do zítra), což se může kvůli vyšší zátěži projevit zhoršenou odezvou služeb, případně zpožděním při doručování zpráv.
11.5. ráno jsme byli nuceni cca od 6:45 do 8:15 omezit funkčnost protokolu IMAP, aby se včas dokončila resynchronizace diskového pole a přes den se již neprojevovala zhoršená odezva služeb. Od 8:04 do 8:14 také proběhla odstávka protokolu POP3, zabezpečený protokol POP3s zůstal funkční.
Při této příležitosti si opět dovolujeme připomenout možnost využívání poštovních úložišť nového typu, kterou uživatelé mají už více než 3 roky. Nová úložiště jsou lépe dimenzována pro vyšší zátěž a nabízejí služby navíc (např. kvóty, automatická odpověď...). Informace o postupu změny najdete v nápovědě v článku Změna používaného poštovního úložiště.
výpadek

Odstávka webserverů a poštovního úložiště

7. 5. 2011
Dnes v noci budou na několik minut postupně odstaveny webservery Ackerman, Archie, Baxter, Dibbley a Sebastian a dále poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz. Důvodem je aktualizace jádra operačního systému.
Odstávka

Odstávka serverů Holly a Kamila

18. 4. 2011
Dnes v noci bude na několik minut odstaven server Holly (klientská sekce, webmail, www.cesky-hosting.cz) kvůli výměně vadného disku. Dále bude proveden restart webserveru Kamila kvůli úpravě jádra operačního systému.
Server Kamila byl mimo provoz v čase 0:35 - 0:39, Holly 3x cca na 5 minut kolem 1:00.
Odstávka

Odstávka webserveru Billy

12. 4. 2011
Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Billy. Server bude přenesen na nový hardware.
Server byl mimo provoz od 23:59 do 0:06.
Odstávka

Přetížení webserveru Billy

11. 4. 2011
Dnes kolem 15:15 došlo k velkému přetížení webserveru Billy, služby na tomto serveru jsou proto hůře dostupné. Problém řešíme, příčinu zjišťujeme.
Běžný provoz byl obnoven kolem 15:30.
výpadek

Odstávka serverů Talia, Lister, Rimmer, Epidem a Emocuc

9. 4. 2011
V noci ze soboty na neděli budou na několik minut odstaveny webservery Talia, Lister, Rimmer, Epidem a Emocuc. Důvodem je aktualizace operačního systému.
Odstávka

Problém se souborovým systémem na webserveru Billy

4. 4. 2011
Dnes kolem 9:00 se na souborovém systému webserveru Billy objevila chyba integrity dat, pro uživatelské operace se projevila o něco později. Chybu bohužel nebylo možné jednoduše opravit (tzn. bez větší odstávky celého serveru). Aby byla zachována základní funkčnost serveru, byl souborový systém přepojen do režimu read-only, čili nebylo možné na něj zapisovat. Čtení ale bylo funkční, proto webové prezentace mohly fungovat. Uživatelská data byla zkopírována na jiné diskové pole a to bylo kolem 16:30 po cca desetiminutové odstávce serveru uvedeno do provozu.
výpadek

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

1. 4. 2011
Dnes večer bude na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz z důvodu výměny vadného disku.
Server byl mimo provoz od 19:28 do 19:32.
Odstávka

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

11. 3. 2011
Dnes večer po 18. hodině bude na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz z důvodu výměny vadného disku.
Odstávka

Odstávka serveru Archie

8. 3. 2011
Dnes v nočních hodinách bude na několik minut odstaven webserver Archie kvůli výměně vadného disku.
Server byl mimo provoz od 0:05 do 0:12, plná funkčnost všech služeb však kvůli technickým problémům byla obnovena až v 1:40.
Odstávka

Další havárie napájení u poskytovatele serverhousingu

4. 3. 2011
Dnes kolem 10:45 bohužel opět došlo ke stejné situaci jako včera - k výpadku napájení u našeho poskytovatele serverhousingu. Výpadek trval asi 10 minut, všechny servery a služby byly postupně zprovozněny cca do 11:15. Na MySQL serveru pro webservery Talia a Kamila došlo k poškození InnoDB tabulek, bohužel nebylo možné je opravit (týkalo se to cca 15% databází na daném serveru). Data proto byla obnovena ze zálohy. Podrobnější vyjádření k problémům najdete na stránce Vyjádření k řešení energetických problémů housingu.
výpadek

Havárie napájení u poskytovatele serverhousingu

3. 3. 2011
Dnes kolem 9:20 došlo k masivnímu výpadku elektřiny u našeho poskytovatele serverhousingu. Dodávka elektrické energie byla obnovena kolem 9:45, chvíli poté i provoz našich serverů. K dalšímu výpadku bohužel došlo v čase 12:35 - 12:45, a cca mezi 14:20 a 14:40 byla provedena výměna vadného zařízení v elektroinstalaci poskytovatele (při tom musely být naše servery také mimo provoz). Kolem 15:00 byly všechny servery definitivně uvedeny do plného provozu. Pouze na webserveru Kamila došlo při prvním výpadku k vážnému poškození diskového systému, které bohužel nebylo možné opravit (navíc probíhající oprava byla opakovaně přerušena). Server tak byl spuštěn krátce po 18:00 s daty z noční zálohy.
Omlouváme se způsobené problémy, bohužel nebylo v naší moci jejich vznik a průběh ovlivnit. Děkujeme za pochopení.
výpadek

Odstávka MySQL serveru pro webservery Sebastian a Billy

17. 2. 2011
Dnes v noci bude kvůli výměně hardware na cca 10 minut odstaven MySQL server pro webservery Sebastian a Billy.
Server byl mimo provoz přibližně od 23:50 do 23:53.
Odstávka

Přetížení webserveru Kryton

16. 2. 2011
Dnes v 9:17 došlo k velkému přetížení webserveru Kryton, služby na tomto serveru byly kvůli přetížení špatně dostupné. Příčinou byla jedna uživatelská aplikace. Ta byla odstavena z provozu a problém byl vyřešen kolem 9:30.
výpadek

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

7. 2. 2011
Dnes ve večerních hodinách bude kvůli výměně vadného disku na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz.
Server byl mimo provoz přibližně od 21:48 do 21:50. V následujících hodinách bude probíhat resynchonizace diskového pole, služby na úložišti (POP3, IMAP) proto mohou být kvůli vysoké zátěži hůře dostupné.
Odstávka

Odstávka webserveru Lister

3. 2. 2011
Dnes v noci bude kvůli výměně vadného disku a úpravě systémové konfigurace na několik minut odstaven webserver Lister.
Server byl mimo provoz přibližně od 23:45 do 23:50.
Odstávka

Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

11. 1. 2011
Dnes ve večerních hodinách bude kvůli výměně vadného disku na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz.
Odstávka
Odstávka

Odstávka

Plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware).

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.
Výpadek

Výpadek

Vyřazení služby z důvodu závady

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

  • 14 dní na vyzkoušení
  • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru