Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Odstávky a výpadky » 2008

Plánované odstávky a výpadky serverů Český hosting

Na této stránce uveřejňujeme všechny plánované odstávky našich serverů. Naleznete zde také informace o všech výpadcích serverů a příčinách nedostupnosti služeb.

RSS pro odstávky a výpadky.

Odstávky se snažíme provádět výhradně v nočních hodinách, v době, kdy našich služeb využívá nejmenší počet uživatelů.

  • odstávka – plánované vyřazení služby z provozu (většinou z důvodu aktualizace software, či výměny hardware)
  • výpadek – vyřazení služby z důvodu závady

Odstávky a výpadky v roce: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

5. 11. 2008 | Odstávka webserverů

Dnes v noci budou odstaveny webservery Abel, Archie, Baxter a Ackerman z důvodu aktualizace systémů. Odstávka jednotlivých serverů by neměla přesáhnout 5 minut.
Update serverů bude dokončen v noci z 6.11. na 7.11. Odstávka bude opět trvat cca 5 minut.

22. 9. 2008 | Výpadek PHP na serveru Archie

Dnes cca ve 2:50 nastal problém s příslušným modulem na webserveru Archie, který vedl k nemožnosti spouštění PHP skriptů. Problém byl vyřešen cca ve 3:40, statického obsahu se netýkal.

10. 9. 2008 | Výpadek MySQL 4

Dnes cca v 9:07 došlo k výpadku MySQL 4 pro webservery Kryton a Abel. Problém byl vyřešen vzápětí, nicméně v několika následujících minutách je třeba počítat s horší odezvou databáze (než dojde k naplnění cache po startu databáze).

7. 9. 2008 | Výpadek poštovního úložiště

Dnes cca v 0:35 došlo k výpadku poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz, byl nutný zásah v serverovně. Server byl vrácen zpět do provozu v 1:20.

6. 9. 2008 | Aktualizace software na webserverech

Dnes v noci bude provedena bezpečnostní aktualizace software na všech webserverech. Z tohoto důvodu můžou být některé služby na krátkou dobu nefunkční.

31. 8. 2008 | Odstávka poštovního úložiště

Dnes v noci bude opět odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz. Odstávka začne cca ve 23:00, délka by neměla přesáhnout 3 hodiny. Bude dokončeno navýšení diskového prostoru.
Server byl mimo provoz od 23:00 do 2:15.

17. 8. 2008 | Odstávka poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz

Dnes v noci bude odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz, důvodem je navýšení jeho diskové kapacity. Předpokládaný začátek je ve 23:00, odstávka bude trvat pravděpodobně 3 - 5 hodin. Během odstávky nebudou přístupné e-mailové schránky na tomto úložišti, nové zprávy do nich směřované budou doručeny později. Odstávka se nedotkne úložiště mail2.cesky-hosting.cz ani serveru pro odesílání pošty.
Server byl mimo provoz cca od 23:00 do 2:30. Při nasazení nového diskového pole bohužel došlo k technickým problémům, takže operaci budeme muset opakovat. O související odstávce budeme opět předem informovat.

17. 7. 2008 | Odstávka MySQL 5 pro webserver Kamila

Dnes v noci bude na několik minut odstaven MySQL 5 server pro nový webserver Kamila. Bude provedena úprava konfigurace.
Kolem 22:50 byly provedeny celkem tři odstávky v celkovém trvání asi 20 sekund.

15. 7. 2008 | Odstávka mailserveru

Dnes večer bude kvůli výměně disku na několik minut odstaveno poštovní úložiště mail.cesky-hosting.cz.
Server byl odstaven od 0:27 do 0:33 a pak od 0:38 do 0:44.

15. 7. 2008 | Výpadek odesílacího SMTP serveru

Dnes kolem 14:00 došlo k softwarovému problému na odesílacím SMTP serveru pro poštovní klienty (smtp.cesky-hosting.cz), problém řešíme. Odesílání pošty jiným způsobem (např. webmail, PHP aplikace) nebylo dotčeno. Uživatelé mohou k odesílání také používat jiné SMTP servery (např. SMTP servery svých poskytovatelů připojení k Internetu).
Provoz byl obnoven cca v 15:10.

12. 7. 2008 | Výpadek poštovního serveru

Dnes ve 12:05 došlo k výpadku serveru mail.cesky-hosting.cz (poštovní úložiště). Byl nutný zásah v serverovně. Provoz byl obnoven ve 12:53.

1. 7. 2008 | Odstávka serveru Baxter

Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Baxter. Důvodem je výměna vadného disku.
Server byl mimo provoz od 23:47 do 23:53.

24. 6. 2008 | Výpadek napájení v serverovně

Dnes cca v 10:04 došlo u našeho poskytovatele serverhousingu k výpadku napájení do jednoho z našich racků, což vedlo k výpadku části našich serverů. Na řešení pracujeme.
Výpadek se týkal webserverů Archie, Ackerman a Baxter a poštovního úložiště mail.cesky-hosting.cz. Webservery byly vráceny do provozu krátce po 10:20. U poštovního úložiště bohužel došlo k problému s hardware, proto zprovoznění potrvá déle. Poštovní úložiště bylo vráceno do provozu cca ve 12:10, následně bude probíhat resynchronizace diskových polí, proto je třeba počítat s horší odezvou serveru způsobenou velkou zátěží.

25. 4. 2008 | Odstávka serveru Ackerman

Dnes v noci bude na cca 10 minut odstaven webserver Ackerman kvůli výměně vadného disku.
Server byl mimo provoz od 23:52 do 23:57.

24. 4. 2008 | Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

Dnes cca v 17:50 došlo k přetížení MySQL serveru Kocour (je používán aplikacemi na webserverech Kryton a Abel), v následujících minutách je třeba počítat s jeho horší odezvou. Příčinu problému hledáme.

16. 4. 2008 | Odstávka serveru Ackerman

Dnes v noci bude odstaven webserver Ackerman, bude provedena výměna hardware. Délka odstávky by neměla překročit 15 minut.
Server byl mimo provoz cca od 0:18 do 0:34.

12. 4. 2008 | Odstávka konektivity

Dnes v noci byla ze strany našeho poskytovatele připojení (serverhousingu) provedena optimalizace nastavení sítě. Z toho důvodu mohlo přibližně v době od 4:05 do 4:15 docházet ke zhoršené odezvě našich serverů.

7. 4. 2008 | Odstávka klientské sekce

Dnes ve večerních hodinách bude odstaveno ovládání hostingových služeb z klientské sekce, budou dokončeny úpravy systému z minulého týdne. Doba odstávky by neměla překročit 60 minut.
Odstávka proběhla cca od 21:15 do 22:10.

3. 4. 2008 | Odstávka klientské sekce

Dnes ve večerních hodinách bude odstavena klientská sekce (část domény), proběhnou úpravy systému. Doba odstávky by neměla překročit 60 minut.
Odstávka proběhla cca od 21:30 do 22:50, příští týden bude provedena ještě jedna - opět o ní budeme předem informovat.

25. 3. 2008 | Odstávka serveru Archie

Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Archie z důvodu výměny vadného disku.
Server byl mimo provoz od 5:29 do 5:34.

23. 2. 2008 | Odstávka serverů Kryton a Ackerman

Dnes v noci bude provedena odstávka webserveru Kryton z důvodu preventivního přesunu na nový hardware. Předpokládaná doba odstávky je cca 1 hodina. Dále bude na cca 5 minut odstaven webserver Ackerman.

20. 2. 2008 | Přetížení MySQL pro webserver Kochanski

Dnes asi v 11:20 došlo vinou aplikace jednoho z klientů k přetížení MySQL serveru pro webserver Kochanski. Přetížení vedlo ke zhoršené odezvě MySQL, problém byl vyřešen přibližně v 11:35.

13. 2. 2008 | Odstávka serveru Kryton

Dnes v noci bude cca na 20 minut odstaven webserver Kryton z důvodu posílení hardware.
Další odstávka proběhne v noci ze 17. na 18.2.

12. 2. 2008 | Odstávka serveru Dibbley

Dnes v noci bude na několik minut odstaven webserver Dibbley z důvodu upgradu software.
Webserver byl mimo provoz v době od 0:09 do 0:13 a od 0:59 do 1:07.

10. 2. 2008 | Výpadek serveru Abel

Dnes cca v 0:22 došlo k výpadku serveru Abel, problém řešíme.
Provoz byl obnoven před 2:30. K dalšímu výpadku bohužel došlo ve 14:02, bylo potřeba zásahu v serverovně. Provoz byl obnoven ve 14:20.
Příčinou problémů jsou útoky na server. Útok se opakoval po 22:15, nicméně se nám podařilo odhalit jeho zdroj - je to jedna nedostatečně zabezpečená klientská aplikace. Problém řešíme, součástí řešení je i nutnost odstavit webserver z provozu. Provoz byl obnoven ve 23:10, kdybyste narazili na nějaké problémy s Vašimi stránkami, obraťte se na zákaznickou podporu.

31. 1. 2008 | Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

Dnes cca po 13:30 došlo vinou aplikace jednoho z klientů k přetížení MySQL 4 databáze pro webservery Kryton a Abel. Z toho důvodu byla několik minut poté zhoršena odezva databáze.

28. 1. 2008 | Odstávka databázových serverů MySQL 5

Nově nasazená verze MySQL 5 bohužel obsahuje chybu, ta se projevuje nefunkčností řazení výsledků v určitém typu SQL dotazů. Proto bude dnes v noci nasazena verze jiná, která by tuto chybu obsahovat neměla. Doba odstávky jednotlivých databázových serverů by opět neměla překročit jednu minutu.
Odstávky proběhly cca mezi 23:00 a 23:05, každá trvala asi 30 sekund.

24. 1. 2008 | Odstávka databázových serverů MySQL 5

Dnes v noci bude aktualizována verze databází MySQL 5. Z toho důvodu budou databáze odstaveny, doba odstávky by u každého serveru neměla překročit jednu minutu. Odstávky proběhly cca mezi 1:10 a 1:15, každá trvala asi 30 sekund.

18. 1. 2008 | Odstávka přijímacích SMTP serverů

Dnes v noci budou na cca 20 minut odstaveny přijímací SMTP servery pro politiky A, B a C. Pošta směřující na přijímací SMTP servery v době odstávky bude přijata sekundárními přijímacími SMTP servery a doručena později. Důvodem odstávky je změna operačního systému.
Odstávka byla přesunuta na noc 20.1. Odstávka proběhla cca mezi 0:15 a 0:45.

15. 1. 2008 | Přetížení MySQL 4 serveru Kocour

Dnes cca v 17:10 došlo k velkému přetížení MySQL 4 serveru pro webservery Kryton a Abel. Z tohoto důvodu mohla být cca do 17:35 horší odezva příslušných prezentací pracující s touto databází.

Potřebujete poradit?
Jsme online