Nacházíte se zde: Úvod Podpora Nápověda Webserver, FTP, subdomény Přesun domény mezi webservery

Přesun domény mezi webservery

Webové služby pro danou doménu (tzn. prostor pro umístění dat a související služby, PHP, databáze) jsou vázány na konkrétní webserver. Používaný webserver je možné kdykoliv změnit, doména se tak přesune na webserver jiný. Nejčastějším důvodem pro přesun je změna používané verze PHP (na sdíleném hostingu), nebo optimalizace využití vyhrazených serverů.

Pro přesun domény mezi webservery nabízíme tři varianty provedení:

 • Kompletní bezvýpadkový přesun - zahrnuje kompletní přenesení dat i nastavení, umožňuje vyzkoušení funkčnosti webu před dokončením přesunu, a souběžný provoz ze dvou serverů po dobu aktualizace DNS. Je zdarma, proces ovládá uživatel z klientské sekce.
 • Rychlý přesun - nové nastavení služeb, může znamenat krátký výpadek webové prezentace. Vhodný pro neprodukční weby, provedení je zdarma.
 • Asistovaný přesun - stejný proces jako Kompletní bezvýpadkový přesun, navíc s asistencí zákaznické podpory. Pro situace, v nichž není možné kompletní přesun použít, nebo když uživatel potřebuje asistenci. Může být zpoplatněn podle ceníku.

Přesun domény mezi webservery se nijak nedotkne e-mailů, ty provozujeme na samostatné infrastruktuře a budou fungovat nadále beze změny.

Kompletní bezvýpadkový přesun

Kompletní přesun zahrnuje přenesení dat i nastavení, umožňuje vyzkoušení funkčnosti webu před přepnutím provozu, a souběžný provoz ze dvou serverů po dobu aktualizace DNS. Při správném provedení všech kroků tedy umožní provést změnu webserveru bez výpadku fungování webové prezentace. Přesun je bezplatný, vše potřebné si řídí uživatel sám z klientské sekce. Jedná se o stejný postup, jako u asistovaného přesunu, ale bez zapojení zákaznické podpory.

Tato funkce je k dispozici na serverech sdíleného hostinguPHP 5.4 a novějším, a na virtuálních a dedikovaných managed serverech (přesun mezi servery jednoho uživatele). Cílový webserver musí používat software s aktivní bezpečnostní podporou (PHP 7.4 a novější) a databázový systém MariaDB.

Postup provedení

 1. Z klientské sekce, ze správy příslušné hostované domény z části Webserver přejděte na odkaz "Přesun na jiný webserver/PHP".
 2. Ve formuláři zvolte cílový server. Na sdíleném hostingu je definován používaným software, na vyhrazených serverech se jedná o konkrétní server daného uživatele.
 3. Projděte průvodcem a proveďte všechny v něm uvedené kroky:
  • Webové služby - založení webových služeb na novém webserveru, zkopírování konfigurace (včetně přístupových hesel) a uživatelských dat (volitelně je možno provést bez kopírování dat), příprava přesunu aliasů (případné aliasy se přesouvají společně s příslušným hostingem).
  • Databázové služby - založení MariaDB/PostgreSQL hostingu na novém serveru, vytvoření databází a databázových uživatelů (přístupová hesla zůstanou zachována), přenos uživatelských dat.
  • Vyzkoušení funkčnosti a přepnutí provozu - ověření fungování webu na novém serveru s využitím tohoto postupu (IP adresa pro vyzkoušení bude v průvodci zobrazena), následné přepnutí provozu na nový webserver (tedy změna příslušných A/AAAA záznamů přesouvané domény a jejích aliasů). Pokud doména, nebo nějaký z jejích aliasů, nepoužívá naše jmenné servery, je třeba změnu A/AAAA záznamů provést ještě u příslušného správce DNS.
  • Zrušení služeb z původního serveru - provedeme my automaticky týden po dokončení předchozího kroku.

Důležité upozornění

Přesun by měl proběhnout co nejrychleji. Před jeho zahájením důsledně otestujte funkčnost webu na novém software (ve svém testovacím prostředí, nebo pomocí funkce Přepnutí řady PHP pro web), zahájení přesunu naplánujte tak, aby bylo možné jej obratem i dokončit. Delším fungování domény ze dvou serverů může přinášet problémy při některých automatických úlohách (např. měření zabraného prostoru, prodlužování Let's Encrypt certifikátů, obnova DKIM klíčů), kromě toho mohou vznikat nekonzistence v uživatelských datech.

Přesun mezi různými typy hostingových služeb (např. z virtuálního managed serveru na sdílený hosting, nebo naopak) vyžaduje kromě technických i některé administrativní změny. Ty provedeme na základě autorizovaného požadavku z klientské sekce (část Zákaznická podpora), následně přesun zahájíme. Dále už bude postupovat uživatel standardně sám podle výše uvedeného bodu 3.

Rychlý přesun

Při přesunu může kvůli aktualizaci DNS dojít k dočasnému výpadku prezentací. Délka tohoto výpadku je závislá na vypršení platnosti A záznamů v DNS keších jednotlivých uživatelů, maximálně by to měla být jedna hodina (což je výchozí hodnota TTL v našich DNS serverech). Změny se nijak nedotknou elektronické pošty.

Postup přesunu

 1. Pokud potřebujete, zálohujte si ze současného umístění všechna data z webserveru (SFTP/FTP, Git) a databází. Všechna data i nastavení služeb budou smazána!
 2. Prostřednictvím formuláře pro autorizovaný požadavek v klientské sekci (záložka Zákaznická podpora) nás informujte, že chcete provést přesun dané domény a že již máte data zálohována.
 3. My smažeme všechna data (viz. bod 1.) a hostingový účet ze současného umístění zrušíme. Dále změníme DNS záznamy a založíme hostingový účet na novém umístění. O provedení Vás informujeme.
 4. Nyní si již z klientské sekce můžete nově nastavit potřebné služby (přístup na SFTP/FTP, založit subdomény, databáze apod.) a nahrát data na servery. Po aktualizaci DNS (viz. výše) začnou prezentace fungovat z nového umístění.

Rychlý přesun mezi vyhrazenými servery

Uživatelé virtuálních a dedikovaných serverů si díky možnosti založení i zrušení hostingu z klientské sekce mohou provést rychlý přesun sami. Toto řešení je vhodné zejména pro domény, které nepoužívají poštovní služby (protože ty by v tomto případě byly zrušeny a musely by být znovu založeny). Pokud chcete provést rychlý přesun a poštovní služby zachovat, obraťte se na nás podle postupu výše. Postup provedení rychlého přesunu mezi dvěma vyhrazenými servery je následující:

 1. Pokud potřebujete, zálohujte si ze současného umístění všechna data z webserveru (SFTP/FTP, Git) a databází. Všechna data i nastavení služeb budou smazána! Pokud máte v prostoru dané domény umístěno velké množství dat, je vhodné je před provedením následujícího kroku ze serveru smazat.
 2. Zrušte u příslušné domény hostingové služby. To provedete v klientské sekci, ve správě příslušného serveru (část Servery) v záložce Domény na serveru. Zde přejděte na detail nastavení příslušné domény (ikonka editace nebo mazání) a na následující stránce klikněte na tlačítku zrušit hosting.
 3. Přesuňte doménu na nový webserver - přejděte do správy dané domény (část Domény) a zde použijte formulář na přesun v záložce Údaje o doméně.
 4. Založte si k doméně nový hosting na stejné stránce, jako v předchozím bodu.
 5. Nyní si již z klientské sekce můžete nově nastavit potřebné služby (přístup na SFTP/FTP, založit subdomény, databáze apod.) a nahrát data na servery. Po aktualizaci DNS (viz. výše) začnou prezentace fungovat z nového umístění.

Asistovaný přesun

Důležité upozornění

Přesun by měl proběhnout co nejrychleji. Před jeho zahájením důsledně otestujte funkčnost webu na novém software (ve svém testovacím prostředí, nebo pomocí funkce Přepnutí řady PHP pro web), zahájení přesunu naplánujte tak, aby bylo možné jej obratem i dokončit. Delším fungování domény ze dvou serverů může přinášet problémy při některých automatických úlohách (např. měření zabraného prostoru, prodlužování Let's Encrypt certifikátů, obnova DKIM klíčů), kromě toho mohou vznikat nekonzistence v uživatelských datech.

Tímto přesunem nedojde k výpadku prezentace, neboť je zajištěno současné fungování webu z původního i nového serveru. Postup provedení:

 1. Z klientské sekce v části Zákaznická podpora nám pošlete autorizovaný požadavek na přesun vybrané domény tímto způsobem.
 2. My na novém serveru pro danou doménu připravíme hosting a přenastavíme klientskou sekci tak, aby z ní byl tento nový hosting spravovatelný. Automaticky nastavíme i všechny stávající aliasy, které se přesunou společně s hostingem. Překopírujeme stávající nastavení, data na webserveru i v MySQL/MariaDB/PostgreSQL databázích, a přeneseme i hesla ke službám (SFTP/FTP, HTTP autentizace, databáze). Výjimkou je přesun ze starých serverů (servery sdíleného hostingu s PHP řady 5.3 a nižší a starší vyhrazené servery), kde se hesla nepřenášejí (v následujícím kroku si je nastavíte znovu). O provedení Vás informujeme. Původní hosting již nebude z klientské sekce spravovatelný, nicméně všechny přístupy k němu (SFTP/SCP/FTP, databáze apod.) budou i nadále funkční.
  Tento krok můžeme na požádání provést i bez překopírování dat (např. kvůli Gitu).
  Automatický přenos hesel a dat databází se při přechodu z novější na starší verzi, nebo při velkém rozdílu verzí databázových systémů, nemusí z důvodu nekompatibility povést. Případnou nápravu (nové nastavení hesel, úprava dat pro přenos) provede uživatel.
 3. Nyní si na novém serveru připravte Vaši prezentaci pro provoz. Jako hostitele pro SFTP/SCP/FTP připojení používejte jméno nového serveru, najdete je v klientské sekci v záložce FTP. Fungování webu můžete ověřit podle návodu v tomto článku. V této fázi prosím neměňte strukturu služeb (tj. např. nezakládejte nové subdomény, aliasy apod.) a potřebné kroky proveďte neprodleně. Až budete mít vše potřebné připraveno a vyzkoušeno, informujte nás.
 4. My změníme A záznamy domény (a případně všech jejích aliasů) a doména tak postupně (jak se bude v Internetu projevovat daná změna) začne fungovat z nového umístění na Vašem vyhrazeném serveru (pokud na dané doméně nepoužíváte naše nameservery, proveďte příslušnou změnu A záznamů u Vašeho poskytovatele DNS). Uživatelé, kteří již budou používat nové DNS záznamy, přijdou na web na novém umístění. Uživatelé, u nichž se změna ještě neprojevila, přijdou na původní umístění, kde ale běží stejná prezentace. Tento stav by měl trvat obvykle maximálně jednu hodinu, po této době by již všichni uživatelé měli přicházet na nové umístění.
 5. Po týdnu od změny A záznamů (bod 4.) služby z původního webserveru zrušíme.

Provedení asistovaného (bezvýpadkového) přesunu je zpoplatněno poplatkem podle ceníku. Výjimkou jsou přesuny ze starých webserverů sdíleného hostingu s PHP řad 5.2 a 5.3, které provádíme bezplatně.

Zpět na nadřazené téma

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

 • 14 dní na vyzkoušení
 • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru