Systém správy verzí Git

Git je distribuovaný systém správy verzí. Na sdíleném hostingu je k dispozici na webserverech s PHP 5.4 a vyšším, automaticky jej instalujeme i na nové virtuální a dedikované managed servery (u starších je instalace možná na serverech postavených na operačním systému Debian, tj. spuštěných po 13.6.2012).

Pomocí gitu umožňujeme automaticky aktualizovat obsah jednotlivých (sub)domén, což je výhodné pro automatické a rychlé provádění změn v aplikacích a snadnou možnost vrátit se k předchozí verzi. Git na našich serverech nabízíme výhradně jako metodu pro efektivní nahrávání dat a zejména změn. Archiv na webserveru neslouží k přímému vývoji, je pouze vzdálenou kopií archivu z vývojového prostředí (např. na počítači uživatele).

Tato služba je určena pouze pro zkušené uživatele!

Připojení

Git archiv je přístupný protokolem git over ssh, připojovat se k archivu můžete buď z řádkového, nebo nějakého grafického klienta na Vašem vývojovém počítači.

Hostitele pro připojení, port a uživatelské jméno zjistíte v klientské sekci, heslo si nastavíte při vytváření archivu pro danou doménu (viz. níže), později si je zde kdykoliv můžete změnit. Pro autentizaci můžete kromě hesla využít i SSH klíče, které je možné vložit v klientské sekci.

Automatická aktualizace obsahu (sub)domén

Následuje postup nastavení automatické aktualizace obsahu vybrané (sub)domény podle nějaké větve Vašeho archivu:

  1. V klientské sekci, ve správě vybrané domény přejděte na záložku Git. Zde si pro tuto doménu vytvořte Git archiv zadáním přístupového hesla do příslušného formuláře.
  2. Z Vašeho počítače se do archivu připojte a nahrajte do něj data - příkaz git push.
  3. Automatickou aktualizaci podle vybrané větve daného Git archivu pro vybranou (sub)doménu zapnete v klientské sekci tlačítkem Zapnout a zadání jména požadované větve do formuláře. Adresář dané (sub)domény na serveru musí být při této operaci prázdný, jinak nastavení nebude provedeno!

U domén se zapnutou automatickou aktualizací obsahu můžete provádět dvě údržbové operace:

  • Reset obsahu podle archivu - vrátí obsah (sub)domény do stavu podle aktuální verze v archivu (spustí na serveru git reset --hard).
  • Ruční aktualizace obsahu podle větve - stáhne a aplikuje změny, které jsou v archivu, ale z nějakého důvodu se automaticky neprojevily v obsahu (spustí na serveru git pull).

V klientské sekci dále můžete automatickou aktualizaci obsahu podle větve vypnout (aktuální data v daném adresáři zůstanou, pouze se přestanou aktualizovat), případně zrušit celý Git archiv pro tuto doménu (data na webserveru taktéž zůstanou).

Užitečné tipy pro práci s Gitem

Ignorujte pracovní data
Git na serveru sleduje všechny soubory a adresáře v prostoru domény, a to včetně souborů, které nejsou součástí aplikace. Sleduje tedy například nahrané obrázky, dočasné soubory, data sezení (sessions), pokud si je aplikace ukládá do prostoru domény apod. Je vhodné nastavit, aby git tyto soubory a adresáře ignoroval odpovídajícím nastavením v souboru .gitignore. Tento soubor samotný může být součástí Vaší aplikace a lze je na server nahrát i aktualizovat pomocí gitu.

Neměňte sledované soubory ručně
Git neprovádí žádné změny, které by mohly způsobit ztrátu dat. Pokud na serveru změníte nějaké soubory, které git sleduje a jsou součástí archivu, odmítne s nimi pracovat. Automatické aktualizace dat v prostoru domény tak přestanou fungovat do doby, než data uvedete do původního stavu.

Sledujte, co Vám vypisuje git push
Když git na serveru aplikuje provedené změny do pracovního adresáře (tj. do adresáře, ve kterém jsou uložena data (sub)domény), vypisuje hlášení o krocích, které provádí. V případě, že změny z nějakého důvodu není možné provést, je tato informace vrácena klientovi, který by ji měl vypsat. Pokud se automatická aktualizace nezdaří, v tomto výpisu naleznete informaci o tom, proč se tak stalo.

Změnily se soubory, které git sleduje, a automatické aktualizace teď nefungují. Co dělat?
Pokud změny nepotřebujete zachovat, stačí v klientské sekci použít funkci Reset obsahu podle archivu. Git obnoví soubory v prostoru domény podle posledního commitu, který se v prostoru domény podařilo aplikovat. Pak by automatické aktualizace již měly fungovat, což můžete zkusit pomocí Ruční aktualizace obsahu podle větve.
Pokud změny potřebujete zachovat, je potřeba ručně zjistit, co se v prostoru domény změnilo, a tyto změny provést i v git archivu na počítači, ze kterého se data na server nahrávají.

Je možné pomocí gitu obnovit smazané soubory?
Pokud se jedná o soubory, které git sledoval, použijte funkci Reset obsahu podle archivu, která tyto soubory obnoví. Soubory, které git nesleduje, s jeho pomocí obnovit nelze. Možná je ale naleznete v zálohách.

Zpět na nadřazené téma

Objednejte si hosting ještě dnes

Špičkový webhosting s pohodlnou klientskou sekcí a profesionální zákaznickou podporou.

  • 14 dní na vyzkoušení
  • Garance vrácení platby do 30 dnů

125 Kč 59 Kč

71,39 Kč s DPH/měsíc

Akční sleva 53 % pro nové objednávky na 1. rok

Nahoru