Nacházíte se zde: Úvod » Pro zákazníky » Nápověda » SSH Shell

SSH Shell


nahoru

Omezený SSH shell

Zkušení uživatelé se znalostí linuxového shellu mohou při práci s jednotlivými webhostingy využít omezený SSH shell. Cílem této služby není nabídnout plnohodnotný root shell (ten u managed služeb ani nemůže být k dispozici), ale zjednodušit nebo umožnit některé komplikovanější diskové operace přímo na serveru (např. rozbalení archivu, hromadná změna oprávnění, kopírování či přesuny souborů, vyhledávání v souborech, export databáze apod.).

Tato služba není k dispozici na starších serverech - tzn. na serverech sdíleného hostingu s PHP 5.3 a starším, a na starých virtuálních a dedikovaných managed serverech.


nahoru

Připojení a fungování

Shell funguje pro každého systémového uživatele (tj. doménu) samostatně, jeho využívání je omezeno na prostor dané domény. Připojení probíhá stejnými údaji jako pro SFTP/SCP/rsync přes SSH. I zde je možné využít SSH klíče a při připojení tak není nutné vždy zadávat heslo.

Jako shell se používá BASH spuštěný v normálním režimu, je tedy umožněno přesměrování vstupu a výstupu ze/do souboru či předávání dat mezi příkazy pomocí roury. Kromě interních příkazů shellu (seznam a popis zde) jsou k dispozici příkazy uvedené níže.


nahoru

Standardní příkazy shellu

Dostupné příkazy jsou převzaty ve verzích dostupných v aktuální stabilní verzi linuxové distribuce Debian. Jejich manuálové stránky součástí shellu nejsou, ale můžete je nalézt na Internetu, například na root.cz.

Práce se soubory

ls, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, cat, less, tail, touch, find, chmod, du

Práce s textem

echo, grep, egrep, fgrep, rgrep

Programy pro práci s komprimovanými archivy

tar, gzip, bzip2, bunzip2, xz, unxz, zcat, bzcat, xzcat, zip, unzip

Nástroje pro vývojáře

diff, git, patch

Textové editory

nano

Nástroje pro shellové skripty a ostatní

date, basename, realpath, pwd, sleep, wget, id

Shellové skripty lze spouštět příkazem bash skript.sh


nahoru

Nestandardní příkazy

Následující příkazy jsou buď specifické pro náš omezený shell, nebo fungují jinak, než jejich standardní varianty.

mysqldump

Syntaxe: mysqldump [--routines|-R] [--quick|-q] [--quote-names|-Q] [--default-character-set charset] [--set-charset|--skip-set-charset] [--no-create-names|-t] [--no-data|-d] [--ignore-table=db_name.tbl_name] --user=username --password=pass database [table]
Pomocí nástroje mysqldump se jako uživatel "username" s heslem "pass" přihlásí do databáze "database", dump této databáze (případně vybrané tabulky "table"; více tabulek oddělit mezerou) vypíše na standardní výstup.

mysqlimport

Syntaxe: mysqlimport --user=username --password=pass database [filename]
Jako uživatel "username" s heslem "pass" se přihlásí do databáze "database" a v ní provede SQL příkazy uložené v souboru "filename". Pokud parametr "filename" není zadán, je SQL načteno ze standardního vstupu

php

Syntaxe: php [-c subdomain] script [--] [parameters]
Spustí PHP skript "script" s volitelným parametrem nebo parametry "parameters", případný výstup je vypsán na standardní výstup. Přepínač -c umožňuje vybrat subdoménu, s jejíž konfigurací skript proběhne. Není-li zadán, nastavení PHP bude stejné jako pro skripty spouštěné cronem. Výjimkou je direktiva display_errors, která je vždy nastavena na "on". Volitelný oddělovač -- je třeba použít v situaci, kdy se PHP skriptu předává nějaký parametr začínající pomlčkou.

Příklady:
php -c example.com script.php
php -c sub.example.com script.php -- --parameter=value

daemon

Syntaxe: daemon id command
Ovládání běhu PHP skriptu běžícího na serveru jako služba. ID skriptu je k uvedeno v klientské sekci, ve správě příslušné domény v záložce Webserver. K dispozici jsou čtyři příkazy (command): start (spuštění démona), stop (pozastavení démona), restart (restart démona) a status (zjistění stavu).
Pozastavení je určeno pouze pro dočasné úpravy, při restartu serveru (např. v rámci aktualizace) jsou všichni démoni nastartování automaticky. Pokud nějakého démona chcete spolehlivě deaktivovat na delší dobu, zrušte jej v klientské sekci.

Příklady:
daemon 1 stop
daemon 3 status


nahoru

Zpět na přehled nápovědy

Další domény za akční ceny

Ocenění Českého hostingu - Nejlepší webhosting PHP + MySQL a Webhosting roku Twitter Českého hostingu

Zákaznická podpora je nyní off-line